Cases

KLM Health Services innoveert processen succesvol

Case client logo

Rubicon Dynamics 365 en Power Platform partner.

De keuze voor het Microsoft Dynamics 365 Health Services platform en de juiste Microsoft partner

KLM HS maakt de transitie naar een data gedreven organisatie. Betere inzichten, sneller en tijdig kunnen bijsturen, functioneel gerichte apps en doelgroep gedreven interfaces zijn enkele onderwerpen die op de innovatiekalender staan. Het moet de eindgebruikers centraal stellen, niet het systeem. Om dit te bewerkstelligen, is gekozen voor een microservices gedreven patiëntcentrale platformarchitectuur op basis van het Microsoft Dynamics 365 Healthservices datamodel. Daar waar gewenst worden bestaande kernsystemen aangesloten op dit nieuwe innovatieve platform. Hiermee werden legacy systemen vernieuwd door low-code apps, nieuwe integraties en BI-toepassingen op Azure.

Na een succesvolle Proof of Concept (PoC) met het low-code Power Platform, in het bijzonder de inzet van Power Apps voor de medewerkers en Power Automate voor het automatiseren van processen, heeft KLM HS besloten de Microsoft cloud diensten hiervoor in te zetten. Maar een PoC is wat anders dan een transactie-gedreven productieplatform dat naar de toekomst gaat groeien en steeds meer business processen moet kunnen omarmen. Hiervoor erkende KLM HS de noodzaak van een volwassen ontwikkelpartner die cloud native kon denken en ontwikkelen. “Wij zoeken een partner die op alle vlakken mee kan schakelen”, is één van de letterlijke uitspraken van KLM HS in haar zoektocht naar de juiste ontwikkelpartner. KLM HS vond in Rubicon de juiste Microsoft cloud partner.

Rubicon als inhoudelijke sparringpartner

Rubicon denkt kritisch mee en draagt bij aan invulling van strategische doelen, innovatie en inzet van IT als hulpmiddel om de KLM HS zorgprocessen in te richten. Als onderdeel van het partnership heeft KLM HS altijd één of meerdere architecten van Rubicon als inhoudelijke sparringpartner beschikbaar die meedenken en op hun expertisegebied suggesties en adviezen aanbrengen. Rubicon maakt van het doel van KLM HS, haar doel. Hiermee wordt het accent gezamenlijk gelegd op Customer Success.

Doordat Rubicon complete Agile DevOps teams levert, werken de consultants intensief samen. Naast deskundigheid komen door een goede samenwerking, wellicht het belangrijkste onderdeel voor teammotivatie, de resultaten tot stand die net een stapje verder gaan dan verwacht. De senioriteit en kwaliteitsdrang van Rubicon en KLM HS werken aanstekelijk. De consultants van Rubicon delen graag hun kennis met klant en collega’s. Dit gedrag wordt versterkt als ze samenwerken in een multidisciplinair team. Daarnaast kunnen de consultants putten uit de ‘kennisbron’ Rubicon. Met een achterban van bijna 200 Microsoft cloud experts is extra senior hulp snel toegankelijk. Een strategische bron van expertise die door deze samenwerking ook voor KLM HS beschikbaar is.

Onderling vertrouwen en gedeelde passie

Als Microsoft Gold en Advanced partner levert Rubicon aan KLM HS een compleet team rond cloud development, automation en data analytics. Rubicon draagt zorg voor de kwalificatie, flexibele inzet voor op- en afschalen van expertise, kwaliteitsbewaking en de algehele teamtevredenheid gedurende de inzet.

KLM HS had harde deadlines, mede door de COVID-19 druk in de buitenwereld. In een “Scrum of Scrums” opzet heeft Rubicon invulling gegeven aan drie ontwikkelteams rond de onderwerpen Dynamics 365, Azure, Power Platform, Data Analytics en Power BI. De teams werden versterkt door Azure automation expertise die de Scrum teams ondersteunde in het geautomatiseerd inrichten van veilige CI/CD pipelines. Met een heldere visie van de KLM HS Digital Manager (Joaquin Zschuschen) is het traject gestart. Rubicon had hierbij één doel, het vertalen van deze visie naar een stabiel IT cloud landschap. Binnen 7 maanden heeft KLM HS zo haar 1.0 versie van ontwerp naar productie live kunnen brengen conform deadline. Gezien de omvang van de oplossing en grootte van de procesketens een prestatie van formaat. Zoals in elk project met harde deadlines hebben de teams gedurende de laatste sprints ‘meer geleverd dan gevraagd’ om de eerste livegang tot een succes te kunnen brengen. Het onderlinge vertrouwen en de gedeelde passie maakten het mogelijk. Vanuit deze basis en de continuïteit van de goed ingewerkte Scrum teams, helpt Rubicon KLM HS in het verder automatiseren van haar zorgprocessen.

Innovatie en creativiteit als tweede natuur. De gebruiker altijd centraal.

Om wensen snel van idee naar productie te kunnen brengen, is gekozen voor het low-code Microsoft Power Platform met als basis het Microsoft Dataverse (Microsoft Cloud for Healthcare solutions) voor de opslag van alle data. In het bijzonder is Power Automate ingezet voor het inrichten van een microservices gedreven business architectuur.

Rubicon heeft samen met KLM HS niet alleen de grenzen van dit platform opgezocht, maar heeft het ook op creatieve wijze aangevuld. Met Azure diensten voor API management, veilige ketenintegratie en enkele maatwerkkoppelingen, Azure DevOps voor het ondersteunen van het Agile ontwikkelproces en de inrichting van geautomatiseerde CI/CD pipelines. Dat innoveren snel kan, werd bewezen toen AI Builder in Power Apps werd ingezet voor het geautomatiseerd inlezen van papieren COVID-19 testresultaten uit de testlabs die door de gehele keten digitaal terug gemeld werden aan de patiënt.

Hier houdt de innovatie niet op. KLM HS neemt haar uitspraak ‘de gebruiker centraal’ serieus. Dit betekent een ontwikkeling naar een dialoog gedreven menselijke manier van communiceren. Deze ’menselijke’ interface wordt door Rubicon ingevuld met Power Virtual Agents aangevuld met het Azure Bot Framework. Immers, de microservices die in de backend alle acties uitvoeren bestaan al! Zo zijn chatbots, spraak en andere vorm van menselijke communicatie met de gebruiker al binnen handbereik.

Klaar voor de toekomst

Met alle data centraal georganiseerd en een AI ready cloud platform is KLM HS klaar voor de toekomst om de volgende innovaties met de hulp van Rubicon te omarmen. Rubicon zal in dit lange termijn perspectief als proactieve partner naast KLM HS staan om haar business doelen te bereiken.