Leverings voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Rubicon B.V. zijn de de leveringsvoorwaarden van Rubicon en de NLdigital Voorwaarden van toepassing. 

In die gevallen waarin de voorwaarden zoals gesteld in de betreffende overeenkomst contradictoir/strijdig zijn aan de voorwaarden zoals gesteld in de NLdigital Voorwaarden, geldt de volgende volgorde van prevaleren: 

  1. De overeenkomst. 
  2. De leveringsvoorwaarden uit de betreffende overeenkomst (bijlage 1). 
  3. De eventuele extra bijlage(n) van de betreffende overeenkomst. 
  4. NLdigital Voorwaarden. 

Leveringsvoorwaarden Rubicon

Leveringsvoorwaarden Consultancy
Leveringsvoorwaarden Managed Services
Leveringsvoorwaarden Resultaatverplichting

NLDigital Voorwaarden

ZZP-ers en samenwerking dienstverleners

Voor de invulling van onze klantvragen wordt ook gebruik gemaakt van ZZP-ers of wordt samenwerking gezocht met ICT-dienstverleners. Daarvoor gelden voorwaarden.