Cases

Vonnissen raadplegen via app

Case client logo

Uitdaging

De Raad voor de Rechtspraak had intern geen app development ervaring opgedaan. Toch zag men de potentie van mobile app development. Nadat Rubicon samen met Microsoft de complete ontwikkelstraat had ingericht, met de producten van Microsoft zoals Team Server Foundation, Visual Studio en Xamarin Studio, was het moment gekomen om aan te tonen waartoe men in staat was.

Er zijn vele bronnen om vonnissen te raadplegen. Hiervoor zijn al programma's op de desktop beschikbaar en worden intensief gebruikt door de juristen en advocaten. Maar in toenemende mate gebruikt deze doelgroep ook de iPad. De interne app development afdeling heeft daarom ervoor gekozen om de vonnissen ook te ontsluiten voor de doelgroep op de iPad.

Oplossing

Er werd gekozen voor een iPad app die de mogelijkheid om in een externe bron data te bevragen, op te halen en vervolgens te tonen. Deze externe bron bevat vele vonnissen, bestaande uit zaken en uitspraken rondom de rechtspraak. Daarnaast bestaat er de wens om de app op korte termijn uit te breiden voor Windows Store Tablets, wat mogelijk is door de architectuur die Xamarin biedt met één gedeelde bron van code voor de verschillende platformen.

Voordelen

Terwijl de functionaliteit van de app niet bijzonder ingewikkeld is, is gekozen voor een app die wel een grote toegevoegde waarde van in-house app development aantoont en direct gebruikt kan worden door een grote doelgroep. Daarnaast hebben de medewerkers van Spir-it gelijk ervaring opgedaan met een dergelijk ontwikkeltraject en bestaat er de mogelijkheid om met minieme inspanning de app geschikt te maken als Windows Store App.