Cases

Informatie centraal managen en communiceren vanuit web app

Geen miscommunicatie meer over mijlpalen

Uitdaging

Onze opdrachtgever produceert duizenden en duizenden producten voor elk seizoen. De productie is voor de daadwerkelijke verscheping naar de klanten, de finale stap in een totale productlevenscyclus. Dat proces begint al twee jaar voor de feitelijke verscheping. Dan worden de producten gepland, ontworpen en worden de eerste samples beoordeeld. Dit totale proces vereist de inzet van veel afdelingen en specialisten, elk met hun eigen verantwoordelijkheid. En er zijn belangrijke mijlpalen waarop de inbreng van sleutelfiguren wordt verwacht. De communicatie over deze mijlpalen aan de relevante afdelingen en personen is een tijdsintensief en foutgevoelig proces. Onze opdrachtgever zocht een manier om veel meer centraal dit proces aan te kunnen sturen en de medewerkers automatisch te informeren over de verwachte inbreng.

Oplossing

Gekozen werd voor een iPhone en iPad app voorzien van informatie die centraal wordt gemanaged vanuit een web app. Met Xamarin hebben wij een app gebouwd die naadloos integreert met de calendar-functies van iOS zodat een ieder van wie iets wordt verwacht automatisch wordt geïnformeerd.

Voordelen

Er is geen miscommunicatie meer over de mijlpalen. Medewerkers weten nu tijdig wanneer bepaalde mijlpalen moeten worden behaald en welke input moet worden geleverd. Elke wijziging van datums of onderwerpen is direct bekend bij alle betrokken afdelingen en medewerkers. Het gehele proces verloopt gestroomlijnder. Daarnaast bevat de app een uitgebreide helpfunctie over de verschillende fasen in het proces, informatie die voorheen verspreid beschikbaar was over het intranet en op shared folders.