Blogs
& video

De Rijksoverheid in de cloud

Waar sta je als overheidsorganisatie?

Eind augustus kwam er een belangrijk nieuwsbericht van de Rijksoverheid: Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) gaat overheden meer ruimte bieden om gebruik te maken van commerciële clouddiensten. Dat dit voordelen oplevert voor burgers beschreven we in onze vorige blog. Maar hoe bepaal je als overheidsorganisatie waar je zelf staat als je een transitie naar de cloud overweegt?

Een woord vooraf

Overheidsdiensten die gebruikmaken van public cloud... Het deed in diverse media stof opwaaien, er was eerlijkheidshalve ook kritiek. De realiteit is echter dat digitaal verkeer geen landsgrenzen kent. Wel zijn we het nadrukkelijk eens met de strikte voorwaarden die door Van Huffelen gesteld worden op het gebied van databeveiliging en privacy. Daarnaast zijn overheidsinstellingen verplicht om vooraf een risicoanalyse te maken, wat overigens een cruciaal onderdeel is van onze dienstverlening. Bovendien mogen geen diensten worden afgenomen van leveranciers uit landen met een actief cyberprogramma dat gericht is tegen Nederlandse belangen. Meer hierover op deze pagina van de Rijksoverheid.

Het bepalen van een veilige uitgangspositie

Een belangrijke reden om public cloud te omarmen is dat het veiligheidsrisico’s juist kan inperken. Het veilig houden van traditionele legacy systemen wordt namelijk steeds uitdagender: cloud is in korte tijd het dominante leveringsmodel in de ICT markt geworden. Dat betekent dat on premise applicaties mogelijk zelfs meer risico lopen omdat er steeds minder focus op is of serverapplicaties zelfs worden uitgefaseerd.

Visie, strategie en doel

Maar voorafgaand aan elke discussie over risico’s is visie en strategie van belang: Wat is het doel? Dat is wat ons betreft de belangrijkste start van elk digitaliseringsproject. Een beter contact met burgers? Meer inzicht in data? Sneller handelen met minder mensen? Het koppelen van gegevens tussen verschillende overheidsinstanties? Het kan uiteindelijk van alles zijn. We zijn er nieuwsgierig naar en delen graag onze succesverhalen die we gerealiseerd hebben binnen andere overheidsinstellingen. Zelfs voor ministeries, maar ook afdelingen van de Belastingdienst zijn we actief.

Cloudadoptie zorgt voor een fundamentele reorganisatie van de IT functie

Bepalen waar je als overheidsorganisatie staat kan behoorlijk uitdagend zijn. Dat is wat we op voorhand willen meegeven. Het is anders en niet wat je jarenlang gewend was. Zo is bijvoorbeeld uit ervaring gebleken dat een belangrijke succesfactor de mate is waarin overheden in staat zijn om de (schaarse) kennis te bundelen en deze kennis vervolgens structureel te vergroten en uit te bouwen. Maar ook op arbeidskrapte binnen IT gerelateerde functies hebben we een prima antwoord gevonden.

Hoe we overheden helpen?

Dat is terug te lezen in de whitepaper: ‘Hoe bereiken overheden een succesvolle cloudadoptie?’ Met 5 bewezen adviezen vanuit de praktijk bieden we ook jou de ruimte, met een schil van zeer ervaren experts, om van public cloud gebruik te gaan maken.

Download de whitepaper hier of neem contact met ons op.