Blogs
& video

Wat zijn voordelen voor burgers als overheden public cloud omarmen?

5 voordelen

Dat het onze missie is om overheden versneld naar de cloud te brengen beschreven we in onze vorige blog. Maar uiteindelijk werken overheden, denk aan provincies, gemeentes, waterschappen, de politie en ministeries allemaal voor het belang van de burger. Wat heeft de burger eraan als overheden de transitie naar de cloud maken? Een interessante vraag om antwoord op te geven. We vonden alvast 5 voordelen:

Voordeel 1: Een verbeterde dienstverlening

De burger van nu wil mee kunnen participeren, maar ook geïnspireerd worden. Bovendien willen zowel burgers als bedrijven op basis van hun digitale identiteit beslissingen kunnen nemen en toegang hebben tot hun persoonlijke informatie. Hoe? Vooral via de smartphone, een handige app of wellicht wel een Mijn-Domein. Zolang het maar eenvoudig is om te gebruiken en informatie snel beschikbaar is. Public cloud zorgt voor deze kwalitatieve slag; een moderne dienstverlening die, zowel het contact met burgers als bedrijven, verbetert. Welke applicaties kunnen we samen bouwen om bijvoorbeeld als burger minder lang in de wacht te staan? Mensen willen met een paar klikken op hun scherm iets kunnen regelen, dag en nacht wanneer het hun uitkomt, terwijl veel burgers via de telefoon met overheden communiceren. Er valt dus genoeg te doen.

Voordeel 2: Meer vertrouwen in overheden

Helaas, grote IT-projecten bij de overheid hebben een slecht trackrecord; er zijn genoeg voorbeelden waarbij projecten falen. Het gevoel heerst dat er onterecht geld uitgegeven is wat aan ons allemaal ten goede had moeten komen. Door gebruik te maken van public cloud worden kostbare IT budgetten doelmatiger, naar gebruik, ingezet. Public cloud is immers een OPEX model (Operating Expenditures). Dat betekent dat er geen grote investeringen gedaan hoeven te worden in de ontwikkeling of levering van niet-verbruikbare onderdelen van een product of systeem, zoals bij het CAPEX model (Capital Expenditures) wel het geval is. Maar er is nog iets interessants wat voor kostenbesparingen zorgt.

Grote IT-projecten van overheden, die nog uitgevoerd worden om traditionele legacy systemen in de lucht te houden, vragen om steeds meer interne IT deskundigheid, vooral op het gebied van security en privacybescherming. De schaarste aan diepgaande kennis blijkt echter vaak een reden van falen te zijn. Door de inzet van public cloud is er versneld toegang tot overheidsapplicaties die zich al bewezen hebben. Omdat er ook sprake is van standaardisatie van clouddiensten verdwijnt de factor ‘deskundigheid’ meer op de achtergrond. Bovendien is er altijd voldoende capaciteit bij ons aanwezig als overheden niet mochten beschikken over de juiste specialisten. Kijk bijvoorbeeld eens naar Azure voor overheden.

Voordeel 3: Maatschappelijke uitdagingen worden eerder begrepen

Overheden kunnen maatschappelijke uitdagingen eerder begrijpen en daardoor veel vertrouwen terugwinnen. Hoe? Het antwoord is dat data daar een cruciale rol bij speelt. Het voordeel van public cloud is dat er op een eenvoudige manier data verzameld kan worden. En hoe meer data, hoe betere data-analyses gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld over de publieke opinie rondom maatschappelijke onderwerpen. Het resultaat is dat er waardevolle stuurinformatie beschikbaar komt wat het fundament vormt voor betere beleidsvorming. Gebruikmaken van nieuw aangeboorde data zorgt voor een beter begrip.

Voordeel 4: Data van burgers beter beveiligd

Door gebruik te maken van public cloud kan beter voldaan worden aan wetgeving, reguleringen en compliance-normen. Dat komt omdat een Microsoft Azure platform overheden stimuleert om data bij te werken. Dit public cloud platform biedt namelijk standaard tooling om die ‘security by design’ en ‘compliance bij design’ mogelijk maken. Een veel gehoord misverstand is dat public cloud niet veilig zou zijn. Echter zijn het juist on premises servers die vaak zorgen voor datalekken, omdat ze niet op tijd voorzien zijn van de juiste beveiligingsupdates, of er zelfs geen updates meer voor beschikbaar zijn.

Voordeel 5: Meer aandacht voor burgers en bedrijven

Tot slot betekent de inzet van public cloud dat overheidsmedewerkers een beter en actueel inzicht hebben in gegevens van burgers en bedrijven. Public cloud gebruikt bijvoorbeeld intelligente logica waardoor data van burgers en bedrijven voor meerdere overheidsinstanties toegankelijk kan worden. Natuurlijk op een veilige manier, zoals genoemd onder 4. Het gemak wat dit oplevert zorgt ervoor dat overheidsmedewerkers meer tijd overhouden om meer menselijke aandacht te geven. Aandacht die vaak nodig is.

Zijn er nog meer voordelen te noemen voor burgers en bedrijven? Wat ons betreft wel. Public cloud is bijvoorbeeld minder milieubelastend, omdat er alleen resources gebruikt worden die nodig zijn. Het is immers een schaalbaar model.

Meer weten over wat public cloud voor overheden kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Met alle plezier delen we enkele voorbeelden van public cloud toepassingen die we al voor andere overheden hebben uitgevoerd.