Nieuws

Rubicon vangt groeiende vraag naar veilige digitale transformaties op

Rubicon laat digitale transformatie slagen

Rubicon, al sinds 2010 partner voor cloud adoptie van Microsoft solutions en managed cloud diensten, weet de effecten van het coronavirus op de economie en de IT-sector het hoofd te bieden. De afgelopen 8 maanden hielp Rubicon haar opdrachtgevers succesvol met het faciliteren van digitalisering door versnelde onboarding op Microsoft cloud diensten en het realiseren van nieuwe innovatieve business applicaties. Deze opdrachtgevers bevinden zich vooral onder overheden, financiële instellingen en de top 500 van de Nederlandse markt. Zelfs complete traditionele datacenter diensten werden overgenomen door bestaande ICT te migreren naar moderne Azure en Microsoft 365 diensten.

Continuïteit gegarandeerd

Nieuwe manieren van werken en versneld verder digitaliseren waren ook voor de eigen organisatie noodzakelijk en hebben geholpen zeer wendbaar te opereren in deze tijd. Digitaal samenwerken en faciliteren is extreem belangrijk om continuïteit richting klanten maar ook medewerkers te garanderen. Rubicon opereert volledig op cloud diensten en kon daardoor snel opschalen met nieuwe toepassingen waardoor productiviteit werd gewaarborgd. Na een sterk jaar 2019, waarin erkend als FD Gazelle en World-class Workplace, wordt in 2020 wederom een groei verwacht van meer dan 10%. Ook de winstgevendheid blijft ondanks groei investeringen en de coronacrisis in lijn met voorgaande jaren. Rubicon zoekt momenteel meer dan 100 nieuwe Microsoft cloud consultants om de komende jaren in de eigen strategie en groeiende vraag te kunnen voorzien.

Managed Cloud diensten in de belangstelling

“Dat zijn hoge ambities in deze arbeidsmarkt en marktomstandigheden. Maar Rubicon en haar klanten zijn er klaar voor. Adoptie van clouddiensten als Azure en Microsoft 365, expertises rondom het realiseren van nieuwe cloud native applicaties en het leveren van Managed Cloud diensten staan meer dan ooit in de belangstelling. Daarnaast is in een periode van 100% thuiswerken het beschikken over de juiste managementinformatie en daarop kunnen sturen, extreem belangrijk. Dat verklaart bijvoorbeeld dat integratie- en dataplatformen opvallend meer worden gevraagd en Power BI meer en meer wordt ingezet voor het delen van inzichten en analyses. Ook het investeren in traditionele datacenter diensten wordt steeds minder rendabel of achterhaald” vertelt Arno Borger, CEO Rubicon.

Processen slim digitaliseren

Dat juist nu Microsoft met het gehele nieuwe Power Platform een sterke aanvulling heeft op haar cloud diensten, wordt door Rubicon als zeer waardevol gezien. “We merken hiervoor een sterke belangstelling gezien de low-code no-code insteek vanuit vooral een geïntegreerd cloud platform. Het op afstand werken vraagt om minder traditionele medewerker- en klantprocessen, het Power Platform is dan een welkome uitbreiding op de Microsoft 365 en Teams omgeving. Het stelt ons in staat binnen enkele dagen of weken processen slim te digitaliseren bij een klant. Zo hebben we een grote overheidsinstantie geholpen bij het versneld omarmen van het Microsoft 365 platform. Doordat ook monitoring is ingericht, kunnen wij hen proactief support verlenen, security en compliancy waarborgen en direct inspelen op continue doorontwikkeling van het platform. Bij een andere klant hebben we ter ondersteuning van hun Covid-impact Dynamics 365 en Power Platform ingericht en helpen we de normale bedrijfsvoering vooral digitaal te herstellen met daarbij de juiste managementinformatie” licht Borger toe.

Rubicon laat digitale transformatie slagen

Rubicon laat hiermee zien dat zij met een team van bijna 200 cloud deskundigen zeer goed in staat is de digitale transformatie van haar opdrachtgevers te laten slagen. Ook voor de komende jaren zijn de verwachtingen positief. Opdrachtgevers herstructureren en transformeren in een hoog tempo om in te spelen op de gaande veranderingen. Met haar in 2020 vernieuwde aanpak, Secure & Compliant Cloud Foundations, kan Rubicon die extra stap zetten die nodig is om deze versnelling succesvol, efficiënt en veilig te realiseren.