Nieuws

Rubicon laat in 2018 sterke groei zien

Rubicon laat Cloud adoptie opdrachtgevers slagen

Rubicon Cloud Advisor, Microsoft Gold partner en Amazon (AWS) Consulting Partner, heeft van 2018 wederom een uitstekend jaar weten te maken. Het jaar werd afgesloten met een omzetgroei van ruim 15% en een sterke stijging van het aantal opdrachtgevers in de markt van overheden en financiële instellingen. Het medewerkersbestand is vooral op het gebied van DevOps, Data Analytics en Cloud specialismen als Azure en AWS toegenomen. Software Development expertise met focus op Cloud Development, is de grootste groeiversneller gebleken. De omvangrijke kennis van Microsoft Cloud-technologie (Azure, Office 365, Power BI en Dynamics 365) is aangevuld met de mogelijkheid opdrachtgevers ook te ondersteunen in de AWS Cloud. Niet enkel het kunnen leveren van de gecertificeerde kennis maar de aanvulling met migratie- en Cloud supportdiensten voor bedrijf kritische applicaties is doorslaggevend in de wijze waarop Rubicon haar klanten helpt bij hun Cloud transformatie.

Aantoonbaar track record opgebouwd in de Enterprise markt

Rubicon laat hiermee zien dat zij met een team van bijna 200 deskundigen zeer goed in staat is de Cloud strategieën van haar opdrachtgevers te laten slagen. Of het nu gaat om het moderniseren en vernieuwen van bestaande applicaties, introduceren van Cloud dataplatformen of migreren van complete on premises datacenterdiensten naar de Cloud. Rubicon heeft de afgelopen jaren een aantoonbaar track record opgebouwd in de Enterprise markt. Opdrachtgevers van Rubicon hebben vooral haast om invulling te geven aan hun digitale transformatieproces rondom klanten, (keten-)partners en medewerkers. Cloud adoptie is daarop het enige juiste antwoord, maakt meer mogelijk en geeft sneller resultaat.

Cloud denken, formeren van Cloud Competence Centers en kiezen van een hybride Cloud strategie

“In 2018 is de keuze voor Cloud adoptie door klanten veel explicieter gemaakt dan in voorgaande jaren. Op zich logisch, maar ook wij zijn aangenaam verrast door de sterke bewegingen die begin 2018 werden ingezet. Vooral op architectuurniveau is een hele duidelijke wending merkbaar middels het Cloud denken, formeren van Cloud Competence Centers en kiezen van een hybride Cloud strategie. Iets waar wij als Rubicon ook een consultancypraktijk van hebben gemaakt. In 2018 hebben wij onze ontwikkelingen dan ook tijdig aangepast en investeringen vervroegd om de juiste kennis en diensten te kunnen aanbieden” aldus Arno Borger, CEO Rubicon.

Medewerkers en opdrachtgevers een duidelijke strategie bieden

Het jaar 2019 kent ook weer een vliegende start. Het eerste kwartaal voorziet Rubicon al een gelijke groei, het is de ambitie die over geheel 2019 vast te houden. Vooral de strijd om het aantrekken van Cloud talent is heviger geworden. Dit is echter niet nieuw voor Rubicon, waar sinds de oprichting de selectie van de beste belangrijker is dan de groeicijfers. Zolang je de beste wilt zijn en niet de grootste, heb je medewerkers en opdrachtgevers een duidelijke strategie te bieden. Voor Rubicon is dat Cloud transformatie. “Onze groei laat zien dat IT-specialisten bij de beste spelers in de markt willen werken. Als Rubicon bieden we deze mensen met onze strategie toegang tot uitdagend werk en de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Opdrachtgevers kijken steeds vaker naar boetiekbedrijven waar specialistische kennis aanwezig is om hun opdrachten te plaatsen. Onze focusstrategie werkt en dat zien wij ook terug in het keurmerk ‘Beste werkgever’ dat ons met het hoogst aantal haalbare sterren is toegekend door Effectory.”

DevOps, Migratie en Managed Services op basis van Azure en AWS technologieën

Vanuit de visie 2020 wordt gewerkt aan het opleiden, versterken en aanvullen van Cloud Native expertises die nodig zijn voor de transitie van klanten. Dit is opgedeeld in het bieden van DevOps, Migratie en Managed Services op basis van Azure en AWS technologieën. Daar Rubicon elk jaar benut om een paar strategische stappen voorwaarts te zetten, zijn die ook voorzien in 2019. “Naast een algehele groei in elke dienst zien wij als belangrijkste verbeteringen die we wensen door te voeren in 2019: de verdere groei van onze Azure en Amazon DevOps dienstverlening en daarnaast de uitbouw van twee competenties: Cloud Security en Cloud Architectuur. Deze 3 strategische pijlers zijn vooral noodzakelijk om onze klanten goed te blijven bedienen in hun Cloud strategie” vertelt Arno Borger. “We zijn de technologiepartner die diepgaande kennis, technologie en diensten rondom specifieke Cloud scenario’s inbrengt. Daar horen deze zaken bij om ook het Cloud beheer goed te kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld zijn onze ‘Secure & Compliant’ proposities die we sinds vorig jaar bieden als Managed Services rondom Azure en Office 365.” Ook kwaliteit van dienstverlening krijgt steeds meer aandacht middels de noodzakelijke certificeringen van medewerkers en het certificeren van processen en managed diensten.