Nieuws

Nationale Databank Flora en Fauna start pilot met Azure en kiest voor Rubicon

Een solide landingzone

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) start een pilot met een Azure platform- en hosting-omgeving. Door dit traject aan te gaan wil BIJ12, waar de NDFF bij is ondergebracht, beoordelen of Azure de geschikte oplossing is voor de NDFF. De ervaring die zij hierbij opdoen, zal input vormen voor een bredere IT-discussie binnen BIJ12. 

Rubicon is gevraagd de Azure Secure & Compliant Managed Cloud Service voor de NDFF binnen zes weken in te richten. Deze Managed Service wordt geleverd door het Rubicon Cloud Management Center (RCMC), de beheerafdeling van Rubicon die integraal verantwoordelijk is voor zowel de inrichting als het uiteindelijke Azure-beheer. Een solide landingzone zorgt voor grip op het Azure-platform waarin beleid, compliance & security worden afgedwongen zonder vrijheden van het DevOps team in te perken. Het voorkomt wildgroei en is het fundament voor security, operational excellence & cost management. 
 

Rubicon houdt in haar aanpak rekening met alle platformresources die nodig zijn om het applicatieportfolio van NDFF te ondersteunen en maakt gebruik van concepten als Infrastructure as a Service of Platform as a Service. Een schaalbaar en modulair model dat ervoor zorgt dat alle soorten infra- en applicatiewensen kunnen worden ingevuld. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het inrichten van de juiste security kaders om veilig in de cloud te kunnen opereren. 
 

De NDFF
De NDFF is ondergebracht bij BIJ12. De organisatie bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat in een bepaald gebied bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten en zijn voor iedereen beschikbaar via een levering of een abonnement.

Over BIJ12
BIJ12 helpt provincies onder andere bij de uitvoering van wettelijke taken met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving. Ook zorgt BIJ12 voor uniformiteit in informatievoorziening en een efficiënte uitvoering van provinciale regelingen.