Cases

Security controls inzichtelijk en meetbaar

Snel zicht op de status en effectiviteit van informatiebeveiliging

Uitdaging

Binnen de organisatie wordt aan diverse projecten op het gebied van Azure en Office 365 gewerkt. Daar waar het security betreft, heerst het gevoel niet in control te zijn. Er is behoefte aan een volledig overzicht van alle keuzes en instellingen op het gebied van security binnen de Office 365 Suite en Azure Resources. Dit overzicht moet als baseline dienen zodat de basis qua security op orde is en periodiek controleerbaar.

Oplossing

De Rubicon cloud security specialisten hebben een baseline ontwikkeld voor de volledige breedte van Office 365 en Azure Workloads. De Baseline is gebaseerd op de best pratices van Microsoft en andere security Frameworks, zoals CIS. Deze is aangevuld met de uitgebreide expertise die Rubicon heeft van de financiële branche. In samenwerking met de security officers van de opdrachtgever zijn keuzes in de baseline gemaakt. Met gebruik van de diverse mogelijkheden die Office 365 en het Azure platform bieden, wordt de omgeving periodiek grotendeels automatisch gecontroleerd op compliancy van de baseline.

Resultaat

De Security Officers hebben een volledig overzicht van alle security controls voor Office 365 en Azure. De opdrachtgever is volledig in control over de gehele basis security van Office 365 en Azure. Periodiek wordt deels automatisch gemeten in hoeverre de omgeving compliant is aan de vastgestelde baseline.