Cases

Pensioenfonds Horeca & Catering al 15 jaar future-proof

Case client logo

Een robuuste en future-proof architectuur

Al een jaar of vijftien profiteert Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C) van een robuuste en future-proof architectuur die samen met Rubicon is ontwikkeld. Veranderingen in de IT infrastructuur en applicaties kunnen gemakkelijk worden doorgevoerd. Als strategische partner ontfermt Rubicon zich daarnaast over alles rondom Azure én zijn samen een integratieplatform plus de nodige maatwerkapplicaties ontwikkeld. Momenteel wordt hard gewerkt aan een dataplatform, dat een belangrijk middel is voor PH&C als fonds om inzichten te geven in de bedrijfsvoering door rapportages en analyes. 

‘Onze kerngroep is al 15 jaar gelijk’

De ‘eerste date’ tussen Rubicon en PH&C was eigenlijk helemaal geen eerste date, vertelt unitmanager Data & Technologie van PH&C Michel van Marion. “Hiervóór werkten mijn toenmalige manager en ik bij een ander pensioenfonds al samen met Rubicon. Die samenwerking beviel zo goed, dat we Rubicon weer in de arm namen toen wij overstapten naar PH&C. Rubicon beschikt namelijk over veel Microsoft-expertise en bouwt hoogwaardige software.”

Sindsdien is Rubicon één van de strategische partners van PH&C. Wat daarbij volgens Van Marion extreem waardevol is: “Er is wat verloop, maar in grote lijnen is onze kerngroep bij Rubicon, waaronder Ed Feskens (CTO) en Arno Borger (CEO) gelijk gebleven.”

Van een doelarchitectuur tot maatwerkapplicaties

Al sinds de start van de samenwerking werken het pensioenfonds en Rubicon samen op architectuurniveau. Toen PH&C naar de cloud ging, werd samen een zaakgedreven doelarchitectuur met een eventdatabase ontwikkeld. Daarnaast is de implementatie van een integratieplatform verzorgd, wat nog steeds wordt onderhouden. Via deze integratielaag met synchrone en asynchrone services, API’s, servicebussen en andere functionaliteiten in Azure kunnen alle bedrijfsapplicaties van PH&C met elkaar praten. 

Momenteel wordt een dataplatform neergezet, waar alle solutions die naar de cloud zijn gemigreerd op worden aangesloten. Een andere strategische partner is verantwoordelijk voor het standaard pensioenpakket, de klantportalen en publieke website, dat draait als IaaS in de Azure-tenant van PH&C. Alles wat in Azure draait, neemt Rubicon op zich. Net als de ontwikkeling van alle maatwerksoftware naast dit pensioenpakket. Van Marion: “Vaak gaat het om databasegeoriënteerde bedrijfsapplicaties. Een goed voorbeeld is het ontvangstportaal waarmee we data van het UWV inwinnen. Via dat portaal komen grote datavolumes binnen. Nadat de applicatie allerlei datakwaliteitszaken bekijkt en delta’s trekt, worden de gegevens aan de achterkant geëxporteerd naar onze bedrijfsprocessen.”

Architectuur die alle pensioenwijzigingen aankan

Rubicon heeft veel expertise op het vlak van financiële ontwikkelingen en pensioenprocessen. Toch was dat voor PH&C destijds niet dé reden om voor Rubicon te kiezen – dat was immers de grote kennis binnen het Microsoft-domein en de fijne samenwerking met het andere pensioenfonds. Van Marion: “Het is een pre dat Rubicon veel domeinkennis heeft, maar pensioenen wijzigen in de regel niet zo snel. Veranderingen hebben meestal vrij weinig impact op onze andere systemen. De architectuur met API’s en losgekoppelde systemen is – in combinatie met de Azure-infrastructuur – zeer robuust en kan van meet af aan uitstekend met veranderingen omgaan.”

‘Rubicon identificeert feilloos alle relevante trends’

Van Marion omschrijft de samenwerking als ‘zeer hecht’. “Twee keer per jaar zitten we samen met Arno en Ed. We kijken waar we op dat moment staan en welke kant we willen opgaan. Onze architecten spreken Ed bovendien op maandelijkse basis. Op deze manier zorgen we voor optimale kennisdeling en garanderen we een robuuste architectuur.”

Als fonds zit PH&C niet boven op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Van Marion: “Daar hebben we onder andere Rubicon voor. Zij moeten op de hoogte blijven en ons adviseren over alle technieken binnen het Microsoft-domein. Mede doordat Ed al zo lang met ons samenwerkt, weet hij feilloos díé trends en ontwikkelingen eruit te pikken die voor ons interessant kunnen zijn.”

Full-swing in API-management

Een goed voorbeeld is API-management. “Dat was voor ons toen redelijk nieuw. Toch zijn we daar op advies van Rubicon full-swing in gegaan. Achteraf is dat een topkeuze gebleken.” 

Met de leverancier van het pensioenpakket heeft PH&C gezorgd dat alle communicatie tussen het werkgevers- en deelnemersportaal en de primaire administratiesystemen verloopt via het Azure-integratieplatform. Van Marion: “Dankzij deze centrale integratie kunnen we er nu veel meer mee dan wanneer alles binnen het standaardpakket was gebleven. We zijn bijvoorbeeld in staat om alle berichten te gebruiken voor onze klantbediening en andere afnemende systemen”. 

Efficiënter werken dankzij AI

Tijdens de inspiratiesessies wijst Rubicon PH&C niet alleen op nieuwe technologieën die mogelijk interessant zijn, maar ook op informatiebronnen zoals webinars waar het fonds verdiepende informatie kan opdoen. “De ontwikkelingen binnen Azure gaan zó hard dat we tijdens die sessies altijd meer dan voldoende hebben om te bespreken”, aldus van Marion. 

Momenteel wordt bijvoorbeeld gekeken naar alle AI-ontwikkelingen in Azure. Het pensioenfonds is vooral geïnteresseerd in efficiënter werken door het automatiseren van taken en optimaliseren van processen.

Nieuwe pensioenakkoord: analyses en rapportages

Het nieuwe pensioenakkoord brengt de nodige uitdagingen voor PH&C met zich mee. Van Marion: “Niet alleen gaan alle pensioenrechten veranderen. Daarbij komen veel eisen vanuit  de toezichthouder DNB kijken, waarvoor we veel rapportages en analyses dienen te maken. Ook moeten we onze klanten transparant kunnen uitleggen hoe wij hun pensioen administreren volgens de nieuwe wetgeving. Hoe ziet onze populatie eruit? Wie heeft er hoeveel pensioengeld? En hoe verdelen we dat volgens de nieuwe regels? Dat moeten we op begrijpelijke wijze zien te communiceren naar onze klanten. Als ál onze 1,4 miljoen klanten bellen omdat ze iets niet begrijpen, hebben we een groot probleem.”

Rubicon speelt hierin een belangrijke rol. Met name door PH&C technieken te bieden die helpen om analyses en rapportages te maken, zoals Power BI, het dataplatform en middelen om snel te kunnen schakelen naar de oude en nieuwe databronnen. Deze technieken stellen het fonds in staat om zonder tussenkomst van programmeurs snelle en goede analyses en rapportages op te stellen en op die manier de kwaliteit van de administraties en klantbediening scherp in de gaten te houden. Zo kan erop worden bijgestuurd, mocht dat nodig zijn.

Credits van Microsoft

“Onze architectuur blijkt al vijftien jaar lang keer op keer effectief en up-to-date te zijn, dus ik heb er alle vertrouwen in dat Rubicon ons optimaal blijft ondersteunen. Dat vertrouwen komt mede voort uit een bezoekje dat wij laatst kregen van het Microsoft HQ in Redmond. Wij zijn geen enterprise-partner, maar staan wel direct in contact met het bedrijf.”  vervolgd Van Marion zijn verhaal. 

De Microsoft architecten die langskwamen informeerden of PH&C aan een aantal Azure-gerelateerde zaken had gedacht, zoals een API-managementlaag, Hub-Spoke inrichting, Azure files, etc. “Op alles konden we een volmondig ‘ja’ antwoorden. Met ieder bevestigend antwoord werd die man enthousiaster. Uiteindelijk zei hij: ‘'Ik hoef jullie niks meer te vertellen, jullie hebben alles goed voor elkaar.’' Dat was een erg mooi moment en het is een groot compliment. Dit is mede te danken aan de samenwerking met Rubicon.”

Onze CTO
vertelt je graag meer

Ed Feskens

Neem contact op arrow right