Cases

Grote hoeveelheden data omzetten

SQL-Server heeft bestaande Business Intelligence-omgeving compacter én inzichtelijker gemaakt

Uitdaging

Inzicht in de status van lopende projecten, trends ontdekken in gewerkte uren, inzicht in de kosten en baten per project en een helicopterview over de hele organisatie. Vragen die dagelijks op de verschillende afdelingen binnen de organisatie spelen. Om antwoord te geven op deze vragen, was er al enige tijd een Business Intelligence-oplossing met twee aparte datawarehouses in een oude versie van Microsoft SQL Server. Er is echter behoefte aan één centraal gegevensmagazijn waaruit met één druk op de knop alle antwoorden op de verschillende vragen kunnen worden opgevraagd.

Oplossing

In de praktijk blijken BI-trajecten nogal eens te mislukken omdat het belang om snel iets op te leveren prevaleert boven een goede datahuishouding. BI vereist een hoge datakwaliteit. Het doorgronden van data, het boven water krijgen wat moet worden gemeten en welke data daar wel en vooral niet voor nodig zijn, is ontzettend belangrijk en is een prominent onderdeel in de aanpak van Rubicon. Eerst is de informatiebehoefte in kaart gebracht, vervolgens zijn een BI-architectuur en datamodel opgesteld. Daarna is bepaald welke IT-tools nodig zijn. Een datawarehouse op basis van Microsoft SQL Server met Reporting Services, SharePoint Performance Point Server (PPS) en PowerView voor analyse en rapportage bleek aan alle eisen te voldoen.

Resultaat

De organisatie heeft nu een rijke BI-omgeving met rapportages, KPI’s, scorecards en analysefuncties. Er kan eenvoudig op resultaten worden ingezoomd zodat alle informatie tot aan de brongegevens is te herleiden. Ook is er een signalering die met duidelijke symbolen aangeeft of gestelde doelen worden gehaald. In SharePoint zijn verschillende dashboards ingericht. Afhankelijk van je rol in de organisatie wordt het dashboard getoond dat voor jou van belang is. De informatievoorziening is hiermee zo gemakkelijk mogelijk gemaakt voor de gebruikers. Bovendien werkt de nieuwe BI-omgeving besparend: met een druk op de knop is direct zichtbaar waar eventuele afwijkingen zitten.