Cases

Flexibel dataplatform dat volledig auditable is

Zekerheid over de juiste datadistributie

Uitdaging

Gegevensuitwisseling tussen verschillende (basis)systemen van het ROC waarbij moet worden gecleanst en verrijkt. Kunnen detecteren en rapporteren van wijzingen in de data waarvan de historie niet wordt vastgelegd in het bronsysteem. Een hoge mate van zekerheid ten aanzien van de juiste en tijdige werking van de datadistributie naar afnemende systemen is vereist. Veel operationele processen zijn afhankelijk van een correctie werking.

Oplossing

Rubicon heeft een ODS gerealiseerd waarmee op gecontroleerde wijze data kan worden gedistribueerd binnen de organisatie. Het ODS bouwt historie op die niet beschikbaar is in de aanleverende systemen. Deze historie maakt het mogelijk om de situatie op enig moment in het verleden inzichtelijk te maken.

Resultaat

ROC van Amsterdam beschikt over een flexibel dataplatform dat volledig auditable is. Het geeft het ROC zekerheid over de juiste datadistributie.