Cases

Een nieuw managementinformatie systeem

Case client logo

De combinatie van SQL Server en Power BI zorgt voor een breed inzetbaar systeem

UW en Rubicon hebben gezamenlijk een nieuw managementinformatiesysteem gerealiseerd voor UW. Dit nieuwe systeem helpt UW met het verder optimaliseren van de interne sturing en de informatievoorziening. Gebruikers kunnen zelfstandig rapporten opvragen en analyses maken. Het systeem bevat een webportaal met een rijke set aan geavanceerde interactieve rapporten en intuïtieve dashboards voor de informatiedomeinen ‘Personeel en Organisatie’, ‘Cliënten’, ‘Productie’ en Financiën’. Deze afzonderlijke informatiedomeinen zijn iteratief opgepakt. Nadat een fase werd afgerond, werden de learnings uit die fase meegenomen naar het volgende project. De adoptie van de nieuwe stuurinformatie binnen de organisatie werd hiermee succesvol. 

Als onderdeel van de toegepaste Rubicon-aanpak is een Proof-of-Concept (PoC) uitgevoerd. De PoC gaf UW inzicht in de mogelijkheden op het gebied van managementinformatie. Met de uitkomsten van de PoC kon scherp worden vastgesteld wat de behoefte van UW op het gebied van managementinformatie is.

Binnen UW hebben managers op verschillende organisatieniveaus eenvoudig toegang tot de gegevens van hun organisatie-eenheid. De aangeboden informatie is afhankelijk van aan de gebruiker toegekende autorisatie. Het systeem maakt gebruik van een datawarehouse waarbij data uit verschillende gegevensbronnen wordt gerelateerd en geïntegreerd. De betrouwbaarheid, consistentie en reproduceerbaarheid van informatie is daarmee geborgd.

Een combinatie van SQL Server en Power BI zorgt voor een breed inzetbaar systeem

Het systeem maakt gebruik van het Microsoft Business Intelligence-platform. De keuze voor een combinatie van SQL Server en Power BI maakt het systeem breed inzetbaar en geschikt voor Enterprise Business Intelligence en End-User Business Intelligence. Microsoft biedt geavanceerde functionaliteit voor het realiseren van een datawarehouse, dashboards, rapporten en het gebruik van smartphones en tablets.

Gefaseerd groeien naar de gewenste eindsituatie

Het realiseren en inrichten van een managementinformatiesysteem vraagt om een juiste aanpak. Op basis van de aanpak van Rubicon kan UW gefaseerd groeien naar de gewenste eindsituatie op basis van een doelarchitectuur. Gefaseerd kunnen verschillende informatiedomeinen worden ontsloten en kan nieuwe functionaliteit worden toegevoegd. Dit biedt de flexibiliteit om in te spelen op toekomstige wijzigingen op organisatorisch, wetmatig en applicatievlak.