Cases

Centraal gegevensmagazijn

Uitdaging

Bieden van een hulpmiddel waarmee antwoord kan worden gegeven op vragen die elke dag binnen het bedrijf spelen. Sneller en eenvoudiger kunnen rapporteren en het bieden van een helicopterview over de hele organisatie heen. Flexibel en toekomstgericht.

Oplossing

Centraal gegevensmagazijn: één oplossing voor dashboards, rapporten en analyses. Datawarehouse met integrale informatie. Gepersonaliseerd voor het bieden van het juiste inzicht.

Resultaat

Webbased informatieportaal, geïntegreerd in intranetomgeving (SharePoint). Gepersonaliseerde gebruikersinterface. Data wordt automatisch ontsloten en ververst. Organisatiebreed inzetbaar. Scheiding in functionaliteit en informatie-inhoud per gebruikersgroep. Integratie van data Baan en andere bronnen. ETL op basis van BIML (metadata driven). Eenvoudig uitbreidbaar.