Cases

Eén generiek datamodel

Inzicht in ontwikkeling meetresultaten verschillende domeinen

Uitdaging

Meetdata met betrekking tot veel meetdomeinen (zoals wisselmalmetingen, B1 relais en videoschouw) kunnen rapporteren en analyseren met één oplossing. Alle data vastleggen en integreren in één generiek datamodel. Het datamodel is zo generiek dat een willekeurig meetdomein (andere meetgegevens) eenvoudig kan worden toegevoegd. De aangeleverde meetdata zijn grote volumes data. Bijvoorbeeld metingen van de spoorwijdte om 5 mm spoor van een wissel.

Oplossing

Generiek datawarehouse dat met meetdata van vrijwel ieder willekeurig meetdomein kan omgaan. Data afkomstig van veelal grote flat-files en sensoren wordt geautomatiseerd ingelezen en verrijkt met data van het asset-management-systeem, waardoor de meetdata in een context worden geplaatst (geografie, objectgegevens, werkzaamheden, werkploegen etc.). Data wordt aangeboden in een aantal geavanceerde standaard rapporten en analysemodellen.

Resultaat

Inzicht in de ontwikkeling van meetresultaten van verschillende meetdomeinen (waaronder de ontwikkeling van slijtage en afwijkingen van de norm). Het systeem signaleert meetresultaten die niet voldoen aan bodem- en veiligheidswaarden (normen), waardoor direct actie kan worden ondernomen. Door de integratie van meetdata met het assetsysteem is inzichtelijk welke metingen en werkzaamheden van toepassing zijn voor een bepaald geografische gebied. Dit maakt het efficiënt inplannen van werkzaamheden eenvoudiger. Het inzicht in de ontwikkeling van meetdata (bijvoorbeeld slijtage) maakt het eenvoudig om te voorspellen wanneer onderhoud nodig is en geeft inzicht voor juiste prijsstelling bij tenders voor het beheer van objecten (bijvoorbeeld wissels).