Cases

Dataplatform voor risico-analyses, -scenario’s en rapportage

Risk Intelligence

Uitdaging

Bieden van een dataplatform voor risico-analyses, risicoscenario’s en rapportage aan de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB). Adequate, tijdige, juiste en complete finance- en risk data en rapportages gebaseerd op een uniform dataplatform voor externe toezichthouders en interne besturing.

Oplossing

Dataplatform bestaande uit een datawarehouse en data marts gericht op risk- en control-rapportage en analyse. Datawarehouse met integrale informatie. Volledig traceable en auditable.

Resultaat

  • Datamodellen op basis van Kimball.
  • Data Vault-technologie.
  • Gelaagde oplossing (Stage, data warehouse en data marts).
  • Vele gegevensbronnen met control- en riskgerelateerde data.
  • Integratie van data en verrijking van data met onder andere risicocalculaties.
  • SQL Server als dataplatform.
  • ETL op basis van SQL Server Integration Services.
  • ETL genereren op basis van meta-data (BIML).
  • Automated Testing.