Blogs
& video

Waarom overheden AI nu moeten omarmen

De onvermijdelijke revolutie

Deze blog gaat over een belangrijke les uit het verleden. Maar ook om alert te zijn op een mogelijke kloof tussen politiek en maatschappij. Er zal bovendien opnieuw een balans gezocht moeten worden tussen geheimen en technologische vooruitgang. Want, de onvermijdelijke revolutie van AI is gaande, met onmisbare tools, zoals bijvoorbeeld ChatGPT.

Waarom overheden AI nu moeten omarmen

De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft de samenleving op haar grondvesten doen schudden, met name door de spraakmakende ontwikkelingen zoals ChatGPT van OpenAI. Deze technologie brengt zowel de samenleving als de tech-reuzen zelf in beroering. Sam Altman*, CEO van OpenAI, heeft onlangs zelfs gedreigd de diensten van OpenAI in Europa stop te zetten als het Europees Parlement wetgeving rondom generatieve AI aanneemt. 

Meningsverschillen zijn echter van alle tijden

Dit deed ons denken aan de controverse rondom de Cloud Act, die in het recente verleden voor veel ophef zorgde. Is de Europese AVG uiteindelijk effectief gebleken, of hebben Amerikaanse cloudproviders toegang gekregen tot de gegevens van Europese burgers? Over deze vraag kan langdurig gediscussieerd worden, maar er is geen tijd te verliezen, want... 

De AI revolutie is vele malen groter dan de cloud revolutie!

Het is cruciaal voor overheden om de angst voor AI niet te laten overheersen. In het verleden hebben overheidsinstellingen een achterstand opgelopen op het gebied van technologie en innovatie, doordat toenmalig minister Donner in 2011 besloot om public cloud niet te omarmen en eerst een gesloten rijkscloud te implementeren. Meer hierover kun je teruglezen in deze whitepaper. Als de adoptie van AI binnen overheden genegeerd wordt, voorspellen we dat de kloof tussen politiek en maatschappij nog veel groter zal worden. 

Richt je op positiviteit en mogelijkheden

Het is beter om te erkennen dat AI-oplossingen, zoals ChatGPT, er zijn en snel een integraal onderdeel worden van onze maatschappij. Daarom is het essentieel voor overheidsinstellingen om zich te verdiepen in AI. Deze technologische revolutie is onstuitbaar en zal impact hebben op de manier waarop we samenleven en samenwerken.  

ChatGPT als intelligente assistent

ChatGPT heeft al op zowel HBO- als universitair niveau met uitstekende cijfers een groot aantal examens afgelegd. Voor overheidsmedewerkers kan het daarom ook een intelligente assistent zijn op plaatsen waar burgers vragen stellen en een helder geformuleerd antwoord verwachten. Ambtenaren kunnen ChatGPT gebruiken om sneller informatie op te zoeken over wet- en regelgeving, duidelijkere beleidsadviezen op te stellen en grote hoeveelheden gegevens te analyseren. Met altijd beschikbare kennis ontstaan er ook kansen om als mens sneller te leren, zonder lang te hoeven zoeken. 

Ga het gesprek nu aan

Ook binnen overheden bestaat er een aanzienlijke werkdruk. Ongetwijfeld kan AI-technologie, waaronder ChatGPT, deze werkdruk verminderen en werkprocessen versnellen. Uiteraard hoef je je slimme assistent niet alles toe te vertrouwen, want sommige zaken blijven altijd geheim, zoals staatsgeheimen en zeer waardevolle persoonlijke gegevens. De manier waarop je AI-technologie gebruikt om criminelen op te sporen, blijft uiteraard ook vertrouwelijk. Dit zijn waardevolle aspecten waaraan we als Rubicon graag meewerken. 

Laten we de onvermijdelijke AI revolutie omarmen, met een evenwichtige benadering van AI in de overheidssector, onder andere op het gebied van security en privacy. Op die manier kunnen we de kloof tussen overheid en maatschappij verkleinen en profiteren van de vele voordelen die intelligente technologie aan mensen te bieden heeft. Neem voor een goed advies of discussie contact met ons op.

*Gebruikte bron: Tweakers