Blogs
& video

Overheden versnellen door een stevig fundament in de cloud

De opgaven waar overheden voor staan zijn groot. Het in stand houden van een krachtige arbeidsmarkt (ondanks vergrijzing), een duurzame energietransitie, antwoorden bieden op de hoge inflatie en zorgen voor een succesvolle integratie van vluchtelingen zijn daar voorbeelden van. ICT en digitalisering spelen een grote rol bij het communiceren en informeren over deze opgaven. Ze mogen echter nooit een belemmering zijn om uitdagingen van overheden aan te pakken en veranderingen door te voeren.  

Het tempo van de veranderende maatschappij bijhouden

In de hele maatschappij is sprake van versnelling, waardoor ook overheden het tempo van veranderingen moeten bijhouden. In veel gevallen blijken traditionele IT infrastructuren dan niet toereikend meer te zijn. Legacy (on premise) systemen zijn vaak te kostbaar geworden om de benodigde flexibiliteit en rekenkracht voor deze versnelling te leveren. Ze vragen bovendien om intensief beheer, onder andere op het gebied van veiligheid. Om die reden zijn grote overheidsinstellingen maar ook zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) al samen met ons gemigreerd naar de Azure cloud. Samen versnellen met een stevig fundament in de cloud is letterlijk de opgave waar we overheden graag bij helpen. 

De blauwdruk is er al

Om de noodzakelijke versnelling mogelijk te maken hoeven overheidsinstellingen niet vanaf een blanco vel te beginnen en lange gesprekken te voeren over de haalbaarheid van een transitie naar de cloud. Het pad hoe je naar de cloud gaat, welke mensen en middelen er nodig zijn en welke processen er doorlopen moeten worden, is al uitgebreid beproefd. Ook de governance en compliancy uitdagingen en cybersecurity risico’s op het gebied van Azure, Microsoft 365 en Dynamics 365 zijn bij onze senior specialisten bekend. Ze zijn al jarenlang werkzaam in de overheidswereld en leveren dagelijks advies om op tijd mee te kunnen bewegen. 

Dat we cloud adoptie drastisch versnellen om digitale transformatie en data gedreven werken mogelijk te maken, is terug te lezen op onze FastLane pagina. FastLane is de managed dienst voor overheden om niet alleen veilig de cloud in te gaan, maar ook om het beheer bij ons te laten en te focussen op hun regie-functie.

Ervaringen delen

Klinkende namen binnen de overheidswereld die zijn er al. Alleen zijn cases in de overheid vaak vertrouwelijk van aard, onder andere vanwege veiligheidsredenen. Maar we zien dat overheidsinstellingen onderling graag bij elkaar komen kijken om ervaringen uit te wisselen. De kans is groot dat een vergelijkbare case al binnen een andere overheidsinstelling door ons is uitgevoerd.

Neem daarom altijd contact op als er behoefte is om je met andere overheidsinstellingen te verbinden om extra kennis op te doen.