Blogs
& video

Efficiënt en effectief navigeren door de vereisten van NIS2

NIS2-richtlijn: wat betekent dat voor jouw organisatie?

Implementatie van de NIS2-richtlijn opent een nieuw hoofdstuk in de strategie van de Europese Unie voor cyberbeveiliging. Deze geavanceerde richtlijn, die de fundamenten van haar voorganger versterkt, is ontworpen om de digitale veerkracht van essentiële en belangrijke entiteiten in diverse sectoren aanzienlijk te verbeteren. Wat betekent dit specifiek voor jouw organisatie en hoe kun je aan deze uitgebreide eisen voldoen? 

Wat is NIS2? 

De EU heeft in 2016 de NIS-richtlijn geïntroduceerd om de capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging onder de lidstaten te verbeteren, samenwerking in cyberbeveiliging te bevorderen en toezicht te houden op de beveiliging van kritieke infrastructuur. Echter, met de evoluerende cyberdreigingen en incidenten zoals de SolarWinds-aanval, wordt de huidige richtlijn als ontoereikend beschouwd. Er is een oproep voor een meer uitgebreide vervanging om moderne cyberbeveiligingsrisico’s effectief aan te pakken.  

NIS2-richtlijn introduceert belangrijke veranderingen om de cyberbeveiliging binnen de EU te verbeteren. Het breidt de scope uit naar meer middelgrote en grote bedrijven en biedt een duidelijke lijst met minimale basisbeveiligingseisen. De richtlijn maakt onderscheid tussen essentiële en belangrijke sectoren en elimineert het verschil tussen exploitanten van essentiële diensten en aanbieders van digitale diensten. Bovendien legt NIS2 de verantwoordelijkheid bij bedrijven om security-risico’s in hun toeleveringsketen aan te pakken.  

Eén van de grootste uitdagingen van NIS2 is het opbouwen van een cultuur waarin veiligheid intrinsiek deel uitmaakt van elke laag binnen de organisatie. Dit gaat verder dan technologische oplossingen; het vereist een holistische benadering die mensen, processen en technologie integreert. Training en bewustwording worden even belangrijk en de betrokkenheid van elke medewerker is cruciaal. 

Implementatie is een cruciale stap 

Het voldoen aan de NIS2-vereisten kan ontmoedigend lijken, gezien de breedte en diepte van de richtlijn. Het implementeren van deze vereisten is een cruciale stap en vraagt veel van organisaties. We begrijpen dat het proces complex kan zijn, maar het is op te delen in beheersbare stappen. Een kort overzicht van deze stappen (de exacte lijst is te vinden onder artikel 21(2)): 

 • Beoordeel of jouw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt 
  Identificeer of jouw organisatie een essentiële of belangrijke entiteit is volgens de NIS2-richtlijn. 

 • Identificeer hiaten met betrekking tot de vereisten van de richtlijn 
  Beoordeel jouw huidige cyberbeveiligingspraktijken en identificeer gebieden die verbetering behoeven om aan de NIS2-vereisten te voldoen. 

 • Stel vast welke maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen in het management te voldoen
  Ontwikkel een plan om de geïdentificeerde hiaten aan te pakken en om aan de NIS2-vereisten te voldoen. 

 • Implementeer de vereiste maatregelen 
  Voer de nodige wijzigingen in jouw cyberbeveiligingspraktijken uit om aan de NIS2-vereisten te voldoen. 

 • Monitor en rapporteer 
  Zorg voor procedures om incidenten te detecteren, te monitoren, op te lossen en te melden. 

 • Herzie en update regelmatig 
  Cyberbeveiliging is een continu proces. Het is belangrijk om jouw cyberbeveiligingspraktijken regelmatig te herzien en bij te werken om aan de veranderende cyberdreigingen en de vereisten van de NIS2-richtlijn te blijven voldoen. 

Efficiënt en effectief navigeren door de vereisten van NIS2 

Wij kunnen je helpen efficiënt en effectief te navigeren door de vereisten van NIS2. Rubicon heeft verschillende accelerators ontworpen om de implementatie van NIS2 vereisten met Microsoft-beveiligingstools te stroomlijnen en te versnellen. Van de initiële beoordeling tot de voortdurende naleving, deze tools bieden een framework om je te helpen met het opbouwen van een solide beveiligingsfundament. Niet alleen voor NIS2, maar ook voor richtlijnen en standaarden zoals DORA, BIO, DNB-kaders, ISO27K e.d. Neem voor meer informatie contact met ons op.