Blogs
& video

Dynamics 365: de ultieme regisseur voor efficiëntie en samenwerking voor overheidsinstellingen

Vijf inspirerende voorbeelden

Binnen overheden circuleert een enorme hoeveelheid informatie en dossiers van het ene naar het andere loket. En dat is begrijpelijk. Om burgers en bedrijven te bedienen, beleid te vormen, participatie te waarborgen, publieke verantwoording af te leggen, wet- en regelgeving te handhaven, en nog veel meer, is de inzet van diverse mensen met elk hun eigen verantwoordelijkheid noodzakelijk. Echter, de uitdaging ligt in het feit dat er talloze primaire systemen zijn waar gegevens (data) zijn opgeslagen, die niet altijd tijdig of toegankelijk genoeg zijn voor ambtenaren op de werkvloer. 

Dynamics 365 lost uitdagingen op

Microsoft Dynamics 365 is een uitstekend platform voor het automatiseren van verschillende taken en het halen van data uit diverse databronnen, zelfs als het om legacy systemen gaat. Bovendien is er veel aandacht besteed aan standaardisatie op het gebied van beveiliging en compliance voor overheidsinstellingen. Dit resulteert in snellere en betere dienstverlening aan de klanten van overheidsinstellingen, zoals burgers met verzoeken of vragen. 

Dynamics 365 fungeert als de regisseur die ervoor zorgt dat alle loketten beter bediend worden met de benodigde informatie. Het dient als een centrale hub voor gegevens en functionaliteiten, waardoor het mogelijk is om verschillende systemen en processen binnen een overheidsinstelling met elkaar te verbinden. Dit helpt bij het stroomlijnen van workflows, het verminderen van duplicatie van gegevens, het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van de algehele efficiëntie. 

Met Dynamics 365 kunnen overheidsinstellingen op talloze fronten beter werken, samenwerken en communiceren. Ter inspiratie hebben we vijf mogelijke voorbeelden uitgewerkt: 

1. Crisismanagement

Stel je voor dat er een grote calamiteit plaatsvindt. Overheidsinstanties die belast zijn met crisismanagement en noodhulp kunnen profiteren van Dynamics 365 om de coördinatie en respons te verbeteren. Het platform kan worden gebruikt voor het registreren en volgen van incidenten, het beheren van communicatie met verschillende betrokken partijen, het inzetten van middelen en het bijhouden van de voortgang van de respons. Na afloop is alle informatie centraal opgeslagen, waardoor er indien nodig lering uit getrokken kan worden. 

2. Integratie tussen provinciale en gemeentelijke diensten

Gemeenten moeten bijvoorbeeld overleg plegen met de provincie als het gaat om ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, natuur-, milieu- of waterbeheer. Met behulp van Dynamics 365 kunnen deze overheidsdiensten geïntegreerd worden. Door gegevens en processen te centraliseren, kan er efficiënter worden samengewerkt en kan een betere dienstverlening worden geleverd. 

3. Sociale zorgverlening

Gemeenten zijn enerzijds verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en welzijn in het sociaal domein, waarbij ze als opdrachtgever fungeren voor zorg- en welzijnsaanbieders. Anderzijds zijn gemeenten ook zelf mede-uitvoerders van deze zorg- en welzijnsdiensten in hun gemeente. Dynamics 365 kan door organisaties die sociale zorg verlenen gebruikt worden voor het beheren van cliëntinformatie, het opstellen van zorgplannen, het plannen van afspraken en het monitoren van de voortgang van de zorg. Het biedt een geïntegreerde aanpak voor het leveren van sociale zorg en helpt bij het coördineren van verschillende betrokken partijen. Voor degenen die zorgverlening nodig hebben, betekent dit dat ze hun verhaal niet steeds opnieuw hoeven uit te leggen. 

4. Evenementen georganiseerd door een ministerie

Onderwijsevenementen, gezondheidsfora, mobiliteitscongressen of internationale conferenties, dit zijn voorbeelden van evenementen die door ministeries kunnen worden georganiseerd. Net als bij commerciële organisaties moeten ook hier relaties worden opgebouwd om mensen aan te trekken. In plaats van alle informatie in foutgevoelige Excel-sheets te plaatsen, is het beter om de marketingmodule van Dynamics 365 te gebruiken. Burgers of andere betrokkenen kunnen zelf via gestandaardiseerde formulieren hun gegevens achterlaten. Het resultaat is dat processen die normaal gesproken weken in beslag nemen, worden teruggebracht tot slechts enkele uren of dagen. 

5. Digitale dienstverlening aan burgers

Burgers kunnen via een gebruiksvriendelijke interface eenvoudig toegang krijgen tot de benodigde diensten en kunnen hun zaken efficiënt afhandelen zonder fysiek naar een loket te hoeven gaan. Dit verhoogt de tevredenheid van burgers en vermindert de administratieve lasten voor zowel de overheidsinstelling als de burger. Met Dynamics 365 kunnen overheidsinstellingen een breed scala aan digitale diensten aanbieden, zoals het online aanvragen van vergunningen, het indienen van klachten of het raadplegen van belangrijke informatie die ook vanuit Dynamics 365 naar MijnDomeinen gebracht kunnen worden. 

Welk aspect van informatievoorziening of dienstverlening zou jij willen verbeteren?

We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek om hierover van gedachten te wisselen. Neem contact met ons op als je hierin geïnteresseerd bent of altijd al het gevoel had dat er ergens een kans lag op verbetering.