Blogs
& video

Digitale Soevereiniteit

Optimaliseer overheidsdiensten met veilige en beheersbare Microsoft Azure landing zones

De publieke Microsoft Azure cloudomgeving biedt overheden ongekende flexibiliteit en schaalbaarheid. Maar het veilig houden van hun Azure-omgeving kan een uitdaging zijn, bijvoorbeeld op het gebied van beveiligingsbeleid, -bewustzijn en -implementatie. Geen zorgen, wij zijn er om te helpen. Maar laten we eerst eens duidelijk maken wat een landing zone precies inhoudt. 

De Azure landing zone: het fundament voor succes

De landing zone vormt het solide fundament van een Azure-omgeving. Het biedt de basisinfrastructuur om workloads te implementeren. Vergelijk het maar met het bouwen en beheren van een appartementencomplex; het Casco dient conform geldende wet- en regelgeving gebouwd te worden en de VVE heeft daarnaast nog een specifiek beleid voor de bewoners. In Azure bepaalt de Landingzone met gekoppelde beleidsinstellingen (vanuit BIO- en BBN richtlijnen aangevuld met eisen uit het eigen informatiebeveiligingsbeleid) het fundament en de kaders voor de uitrol van IT-workloads. 

Veiligheid waarborgen in de Azure landing zone

Veel is vereist om een veilige Azure landing zone te creëren. Denk aan het implementeren van strikte toegangscontroles, waarbij toegangsrechten ook beheerd moeten worden. Wie heeft waar toegang toe en tot welk niveau? Daarnaast is netwerksegmentatie van groot belang, bijvoorbeeld met behulp van netwerkbeveiligingsgroepen (NSG's) om inkomend en uitgaand verkeer te controleren. Onze belangrijkste boodschap aan overheden is dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over het waarborgen van een veilige en beheersbare landing zone.

Samen zorgen we voor succes

Overheden kunnen vertrouwen op onze experts. Met praktijkervaring weten zij precies aan welke compliance-eisen overheden moeten voldoen. Het is een essentieel onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden, die ze zowel bij kleine als grote overheidsorganisaties uitvoeren. Compliance security cards van overheden zijn al vertaald naar geautomatiseerd compliancebeheer, waarmee beleidsregels worden gedefinieerd en afgedwongen voor de betreffende Azure-resources. Het resultaat? Je hoeft minder tijd te besteden aan het voldoen aan wet- en regelgeving, de veiligheid is geoptimaliseerd. 

Om die veiligheid in de toekomst te blijven garanderen spelen twee aanvullende cloudoplossingen een cruciale rol; Microsoft Defender for Cloud biedt als Security Posture Management oplossing inzicht in de beveiligingsstatus van de omgeving zodat geanticipeerd kan worden op actuele bedreigingen. Microsoft Sentinel biedt daarentegen als cloud-native Security Information and Event Management oplossing inzicht in potentiële beveiligingsincidenten. 

Regelmatige beveiligingsaudits en penetratietesten zijn ook van groot belang. Het is altijd verstandig om dit periodiek uit te laten voeren door een externe partij, zodat mogelijke zwakke punten in infrastructuur en applicaties kunnen worden geïdentificeerd (een hacker komt immers ook van buiten) en beleid of implementatie kan worden aangescherpt.  

Tot slot

Elke overheidsinstelling is uniek in termen van kennis en expertise. Voor sommigen leggen we het basisfundament, laten we zien hoe workloads worden geïmplementeerd en dragen we vervolgens de verantwoordelijkheid over. Bij kleinere overheden kunnen we zelfs de volledige IT-operatie (OPS) overnemen. Naarmate de overstap naar de cloud vordert, ontstaan er vaak deelprojecten. Denk bijvoorbeeld aan kostenmanagementoptimalisatie (FinOps), waarbij systemen, best practices en een cultuur samenkomen om inzicht te krijgen in de volledige cloudkosten. 

Welke stap er ook nodig is, we lopen op elk gewenst moment met je mee. Kun je extra hulp gebruiken bij de optimalisatie, neem dan contact met ons op.