Blogs
& video

BizTalk migratie, best practices uit de praktijk

Hoe werkt zo'n transitie?

Nu bekend is dat BizTalk Server per 1 januari 2028 officieel end-of-life is, stijgt ook de urgentie om huidige on-premises of gevirtualiseerde integratielandschappen naar de cloud te verplaatsen. Hiervoor biedt Microsoft ‘Azure Integration Services (AIS)’, een set aan cloud native componenten binnen Azure waarmee robuuste en schaalbare integratieoplossingen kunnen worden gerealiseerd.


Maar hoe werkt zo’n transitie in de praktijk, hoe ziet een dergelijke oplossing eruit? Waarmee moet je als organisatie rekening houden? Hoe vertaal je BizTalk naar Azure en hoe zorg je voor een omgeving waarbij security hoog in het vaandel staat? Hoe verloopt de communicatie met (legacy) on-premise systemen? Wat is de juiste route om te bewandelen om succesvol integraties binnen Azure te realiseren en te beheren? En wat zijn best practices om tot een succesvol integratielandschap te komen in Azure?
 

Integratie is complex en juist vanuit deze vraagstukken, gecombineerd met jarenlange ervaring met BizTalk Server en andere Enterprise Application Integration (EAI) oplossingen, zijn de Integration Accelerators van Rubicon ontstaan. Wat we vaak zien bij onze klanten, is dat het BizTalk landschap opnieuw re-envisioned moet worden. Bepaalde aspecten van de bestaande programmatuur kunnen worden hergebruikt, terwijl andere delen opnieuw uitgedacht moeten worden met cloud native componenten. Denk bijvoorbeeld aan de vertaalslag van orchestrations en business logica naar Logic Apps, Functions, API Management, Service Bus, Storage, Key Vault, Networking Stack en de samenhang hiertussen.

Al onze ervaring met betrekking tot de transitie naar AIS hebben we uitgewerkt tot een aantal accelerators: standaarden, patterns en best practices voor aanpak en realisatie van complexe integratieoplossingen. Klaar om ingezet te worden! Op basis van het bestaande landschap dat je hebt, wordt de accelerator gekozen die daar het beste bij past.

Onze accelerators:

  • Beschrijven architectuurkaders en richtlijnen hoe het landschap komt te staan en hoe de integraties daarbinnen ontwikkeld worden.
  • Beschrijven consistente naamconventies voor Azure resources.
  • Beschrijven development best practices van Logic Apps, Functions en andere componenten: wat is handig om juist wel te doen en wat niet?
  • Definiëren hoe de landing zone binnen Azure eruit ziet, ingericht wordt en welke Azure resources gebruikt worden.
  • Definiëren de technische architectuur zelf, waarbij we met gebruik van de juiste AIS componenten zo dicht mogelijk tegen de BizTalk principes aanzitten.
  • Bieden een aanpak voor networking en securityaspecten van de oplossing binnen Azure en een eventuele aanpak voor benadering van onpremises resources.
  • Bieden een duidelijke aanpak voor de inzet van API Management als gecentraliseerde in/uitgang voor API’s.
  • Leveren een strategie voor Continuous Integration en Continuous Delivery binnen Azure DevOps.
  • Zijn in essentie bedoeld om consistentie en beheerbaarheid in het landschap aan te brengen, een eenduidige aanpak te geven voor alle integraties die er op landen en eenvoud in bouw en beheer daarvan.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.