Blogs
& video

Architectuur als leidraad voor cloud adoptie en migratie

Keuzes maken en de cloud transitie versnellen met Azure architectuur

Wat wij zien is dat veel organisaties – bijvoorbeeld in de overheid en financiële wereld – een versnelling willen of zelfs moeten maken in het digitaliseren. Om de productiviteit van medewerkers te verhogen, om kosten te besparen en tegelijkertijd efficiënter samen te kunnen werken binnen en buiten de organisatie.

Een gedeelte van de oplossing hiervoor ligt in het versneld zetten van stappen richting de cloud. Of, als de stap naar de cloud al is ingezet, om sneller meer applicaties en gegevens naar de cloud over te hevelen. Maar dat brengt veel uitdagingen en vooral lastige keuzes met zich mee. Hoe pakt u dit aan?

Keuzes maken: architectuur als leidraad voor cloud implementatie en migratie

Welke services moet u wel aanzetten, en welke niet? In welke volgorde moet u dat dan doen en met welke onderlinge afhankelijkheden heeft u dan te maken? Hoe integreert u Azure in uw systeemlandschap? Hoe richt u governance en beheer in, en hoe zit dat met Security en Compliance? De architectuur die u kiest is uw leidraad voor de implementatie van de cloud en van uw migratie.

Microsoft biedt een enorme veelheid aan oplossingen als het gaat om de cloud. Deze hoeveelheid aan opties maakt het belang van de juiste keuzes in architectuur en aanpak alleen nog maar groter. Veel organisaties hebben dan ook vooral richting en begeleiding nodig.

Microsoft Cloud Adoption Framework: een bewezen leidraad en tools

Om hierin te ondersteunen heeft Microsoft een eigen set aan guidelines ontwikkeld voor het migreren naar en implementeren van de cloud. Deze set aan richtlijnen noemen we het Microsoft Cloud Adoption Framework, kortweg CAF. Het CAF – een full lifecycle framework - helpt u om een plan van aanpak te maken, maar ook bijvoorbeeld om helder te maken welke onderdelen van Azure u gaat gebruiken en hoe u die implementeert.

De vraag is: gaat u op basis van guidelines zoals het CAF zelf een architectuur en aanpak vormgeven, of sluit u een partner aan? Veruit de meeste organisaties missen de enorm specialistische kennis en de capaciteit die hiervoor nodig zijn. Ook best practices ter verdieping op het CAF ontbreken vaak.

Tegelijk wil elke CIO, Enterprise Architect of Data Architect zorgen voor een zo innovatief mogelijk, veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig platform om de business mee te kunnen ondersteunen.

Rubicon: strategisch adviseur voor Azure architectuur en cloud adoptie

Rubicon helpt organisaties bij het strategisch ontwikkelen en inrichten van een Microsoft cloud architectuur en adoptieplan, en doet dat volledig in lijn met het Microsoft CAF en de aanpak die Microsoft voorschrijft. We vullen dit aan met onze eigen CAF add-ons; materialen, workshops en best practices die wij hebben ontwikkeld vanuit onze jarenlange ervaring met cloud migratie, architectuur en security.

In de verschillende fasen van CAF werken wij binnen uw organisatie samen met alle relevante stakeholders, zoals de product owner, CIO, IT-manager, CISO, compliance officer en risk manager. Het framework zorgt voor samenhang en richting en maakt het maken van breed gedragen keuzes eenvoudiger. CAF en de manier waarop wij dit inzetten maakt daarnaast mogelijk dat we wendbaar om kunnen gaan met tussentijds veranderende prioriteiten.

Uw eigen cloud adoptieplan met aandacht voor Governance, Security en Compliance

Als u Rubicon aanhaakt als strategisch partner voor het ontwikkelen van uw Azure architectuur, resulteert dit in uw eigen Cloud Adoptieplan. In dat plan staat omschreven hoe we uw doelstellingen vertalen naar een architectuur, aanpak en roadmap naar de cloud. Governance, beheer, Security & Compliance nemen we daarin natuurlijk ook mee. Naast het opleveren van dit plan helpen we u daarna ook graag in de uitvoer van uw cloud transitie.

Veilig, beheerst en versneld naar de cloud

Zo zorgen wij er samen met u voor dat u uw doelen – zoals productiviteitsverhoging, kostenbesparing, en efficiënter samenwerken – sneller en efficiënter behaalt. U beweegt versneld, gecontroleerd en bovendien veilig naar de cloud. Of uw organisatie naar de cloud gaat of al gebruikmaakt van cloud technologieën, Rubicon ontzorgt.