Voor ondersteuning zocht Wilgaerden een partner die haar van A tot Z kan bedienen.

Rubicon full service SharePoint-partner

SharePoint als strategisch patform

Wilgaerden maakt voor haar internet en intranet gebruik van een gedateerde maatwerkoplossing die niet meer voldoet aan de doelstellingen en ambities van de organisatie. Er is behoefte aan een toekomstvast platform dat op meerdere terreinen kan helpen professionaliseren. Er is voor gekozen om het SharePoint 2013-platform in te zetten voor het publiceren van informatie en documentatie, maar vooral om de communicatie en het samenwerken een impuls te geven. Op de roadmap voor verbetering staan het intranet, samenwerken, document management en de website. Wilgaerden hanteert hierbij het concept 'denk groot, start klein'. Het SharePoint-platform wordt stapsgewijs ingezet zodat de medewerkers de tijd krijgen ervaring op te doen en ermee leren werken. Het intranet was het meest geschikt om als eerste aan te pakken en te vervangen door een geheel nieuw intranet op basis van SharePoint 2013.

Een nieuw intranet, kenniscentrum en samenwerkomgeving

De doelstelling van Wilgaerden is dat het nieuwe intranet de centrale plaats wordt voor het brengen en halen van informatie. Een verbeterde toegankelijkheid van informatie en kennis middels het intranet draagt bij aan een verhoogd kennisniveau van de medewerkers.Tevens wordt een betere en efficiëntere samenwerking gefaciliteerd, wat past binnen de interne organisatieontwikkeling van medewerkers van ‘actief’ naar ‘proactief’ (cultuurverandering). Rubicon hanteert een standaard aanpak voor SharePoint-trajecten. Als eerste heeft Rubicon met Wilgaerden, haar uitdagingen en ideeën op het gebied van zowel interne als externe communicatie met diverse doelgroepen, onder meer medewerkers, cliënten en familie, in meerdere workshops en interviews besproken. Vervolgens heeft Rubicon dit vertaald in een duidelijk functioneel en grafisch ontwerp voor SharePoint 2013 dat voldoet aan de strategische doelen en pakket van eisen voor het nieuwe intranet.

Het intranet wordt door middel van een iteratief realisatietraject tot stand gebracht. Door in delen op te leveren heeft Wilgaerden goed inzicht in de voortgang en kan tussentijds waar nodig worden bijgestuurd. In nauwe samenwerking realiseren Wilgaerden en Rubicon zo een modern, geheel in de nieuwe huisstijl, intranet, dat invulling geeft aan de wensen van de gebruikers en de bedrijfsdoelstellingen van Wilgaerden.
Na de technische realisatie draagt Rubicon het intranet over aan de eigen IT-organisatie van Wilgaerden. Rubicon zorgt voor training van de beheerders zodat kan worden gestart met de implementatie binnen de organisatie. Rubicon biedt hierbij haar advies en expertise waar nodig om de implementatie tot een succes te brengen.

Klik met Woonzorggroep Wilgaerden

Rubicon richt haar aandacht op het bedienen van organisaties waar veelal projectmatig en kennisgedreven wordt gewerkt om diensten en producten te kunnen aanbieden aan zowel interne als externe klanten. Technologie is daarin steeds vaker een onderscheidende of noodzakelijke factor. De opdrachtgevers van Rubicon zijn dan ook vaak organisaties die in de volle breedte gebruik maken van het Microsoft- platform. Aangezien Wilgaerden gekozen heeft voor het Microsoft-platform voor ontwerpen en implementeren van zowel een intranet en samenwerkingsomgeving en een nieuwe internet website, zorgt dit voor een zeer goede klik met Rubicon.

Bovendien heeft Rubicon een sterke focus op de markt 'zorg'. Medewerkers van Rubicon beschikken over functionele kennis van processen die een rol spelen in deze branche. Deze functionele kennis is een meerwaarde binnen trajecten, zorgt voor een efficiënte manier van werken en resulteert in kwalitatief hoogwaardige producten. Doordat Rubicon in ontwerp- en implementatietrajecten werkt met zeer ervaren consultants is zij in staat zich te verplaatsen in de dagelijkse situatie van haar opdrachtgevers en vanuit die rol te redeneren aan welke functionaliteiten behoefte is. Deze manier van werken resulteert in een zeer hoge kwaliteit van werkzaamheden die uiterst efficiënt worden uitgevoerd.Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden