Optimalisatie informatievoorziening medewerkers

Met een door Rubicon gerealiseerd intranet geeft Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA) invulling aan de wens om de informatievoorziening aan medewerkers te optimaliseren. Rubicon realiseerde het intranet op basis van het Microsoft Office SharePoint Server-platform.

Zonnehuisgroep Amstelland beschikte reeds over een intranet. Echter doordat het niet meer voldeed aan de functionele eisen en wensen van de medewerkers werd besloten een nieuw intranet te realiseren. ZHGA heeft eerst een gedetailleerd functioneel ontwerp opgesteld, waarbij met name stil is gestaan bij de kwaliteit en de vindbaarheid van informatie. Tegelijkertijd is gewerkt aan de nieuwe huisstijl met een gebruikersvriendelijke interactie. Met het nieuwe intranet is ZHGA beter in staat invulling te geven aan haar kwaliteitseisen rond het creëren en delen van alle procedures, formulieren en werkinstructies. Het intranet geeft invulling aan een, door ZHGA zelf ontworpen, documentevaluatieproces ter ondersteuning van kwaliteitsmanagement.

Een andere grote wens was het verbeteren van de vindbaarheid van documenten en informatie. Zo is het nu mogelijk om via een centraal zoekcentrum over diverse bronnen te zoeken. De medewerker kan naast breed ook gericht zoeken, waardoor het vinden van het juiste stukje informatie wordt bevorderd. Tevens is er hiermee één zoekingang waarin documenten kunnen worden gezocht en er is één plek waar altijd het laatste en juiste document gevonden kan worden, ofwel een 'single point of truth'.

Alle locaties van ZHGA hebben hun eigen plek op het nieuwe intranet met eigen nieuws, documenten, informatie en overzicht van collega’s. Tevens kan men van de collega’s direct zien of hij/zij die dag aanwezig is. Een ander niet onbelangrijk sociaal onderdeel van het intranet is de uitbreiding met een fotogalerij die foto’s toont van de bijeenkomsten van ZHGA.

ZHGA heeft SharePoint 2007 hiermee niet alleen ingezet als web content management systeem voor het beheer van haar intranet maar ook als document management- en kwaliteitssysteem en zoekmachine. Tevens wordt het gebruikt ter ondersteuning van de interne communicatie.

Rubicon werd door ZHGA benaderd vanwege de positieve ervaringen die opgedaan werden tijdens de samenwerking tussen Zonnehuisgroep (ZHG) en Rubicon. Zonnehuisgroep is een landelijk samenwerkingsverband van zorginstellingen waaraan ZHGA deelneemt. Door deelname aan de ZHG worden regionale instellingen gefaciliteerd om krachtig en herkenbaar regionaal maatschappelijk ondernemerschap te kunnen voeren. Sinds medio 2008 levert Rubicon kennis en kunde aan de Zonnehuisgroep op het gebied van SharePoint. Zo heeft Rubicon de realisatie van het intranet van het bestuurbureau verzorgd. Tevens was Rubicon verantwoordelijk voor de realisatie van www.ideon-dementie.nl. Beide omgevingen draaien op een door Rubicon gerealiseerde en beheerde SharePoint-omgeving.Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden