Rubicon toegewijd Microsoft BI-partner Calibris

Microsoft BI Suite levert bruikbare data

Rubicon en Calibris onderhouden al jaren een intensieve samenwerking op ICT-gebied. Sinds 2011 is Rubicon partner van Calibris op het gebied van managementinformatie. Er wordt actief meegewerkt aan de verdere ontwikkeling van het datawarehouse. Ook wordt er vanuit architectuur meegedacht richting de toekomst om de oplossing effectiever en beter in te zetten.

Datawarehouse als bron van kennis

Om als kenniscentrum te kunnen rapporteren en adviseren over actuele en historische cijfers van studenten, gediplomeerden, leerbedrijven en onderwijsinstellingen is het noodzakelijk om een BI-oplossing in te richten. Vanaf eind 2010 maakt Calibris gebruik van de expertise van Rubicon voor het beheer en optimalisatie van de oplossing op basis van de Microsoft BI Suite.

In het datawarehouse (DWH) op de SQL-server wordt met behulp van Integration Services (SSIS) data ingelezen vanuit zowel het interne CRM systeem als externe bronnen. Dimensietabellen met onder andere branches, kwalificaties en regio's worden gebruikt om verschillende dwarsdoorsnedes op de aantallen studenten en stageplaatsen te maken. De data uit het DWH is met behulp van in Reporting Services (SSRS) gedefinieerde rapporten via het SharePoint-intranet toegankelijk voor de adviseurs en analisten van Calibris.

Stagefonds subsidietoewijzing met Microsoft BI

Calibris heeft een faciliterende rol en ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de uitvoer van de subsidieregeling Stagefonds. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de Microsoft BI Suite en de inzet van een Rubicon-professional bij het verwerven en verwerken van data ten behoeve van de subsidieverstrekking. Meerdere keren per jaar vindt een analyse en terugkoppeling van de door de MBO- en HBO-onderwijsinstellingen aangeleverde stage- en leerwerkovereenkomsten plaats. De (leer)bedrijven in de sector Zorg zijn gebaat bij een juiste administratie van het aantal gelopen stages. Om de gegevens van deze ruim 10.000 subsidie gerechtigde (leer)bedrijven en hun contactpersonen actueel te houden, is door Rubicon een website gebouwd die gekoppeld is aan het interne CRM-systeem. Op uitnodiging kunnen leerbedrijven hier hun gegevens controleren en eventueel aanpassen. Als alle data is opgeschoond en verwerkt, wordt de subsidie per leerbedrijf berekend en keert het ministerie dit uit.Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden