"De kracht van Rubicon is dat men weet waar wij het over hebben. Rubicon herkent onze vragen en problemen. Een combinatie van vakkennis en inlevingsvermogen."

Manager marketing intelligence verzekeringsmaatschappij

Grote Nederlandse verzekeringsmaatschappij bundelt marktinformatie per postcode

Om hun adviseurs te ondersteunen, maakt deze verzekeraar sinds 2007 gebruik van NL Matrix, een managementinformatiesysteem dat gegevens uit verschillende interne en externe bronnen op postcodeniveau samenvoegt. Rubicon heeft gedurende het volledige traject meegedacht over NL Matrix en begeleidde de realisatie.

De verzekeraar beschikt via tussenpersonen en consumenten over een schat aan gegevens. "Daarvan kunnen we veel leren", vertelt de manager Marketing Intelligence. "Uiteraard zijn we gebonden aan wettelijke regelingen op het gebied van privacy. Maar binnen die grenzen analyseren we onze gegevens om tot nieuwe inzichten te komen. En die inzichten kunnen interessant zijn voor zowel onze organisatie als tussenpersonen." Gedetailleerde kennis van de markt helpt de verzekeraar om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten aan te passen. Tussenpersonen kunnen met de marktinformatie hun voordeel doen bij het benaderen van nieuwe klanten.

Externe gegevens

Om verschillende gegevensbronnen met marktinformatie te combineren werd NL Matrix ontwikkeld, een flexibel managementinformatiesysteem op basis van postcodegebieden. Het systeem wordt niet alleen gevuld met gegevens uit de databases van de verzekeraar, maar ook met tal van externe socio- en demografische gegevens op postcodegebied zoals gezinssamenstelling, percentage koopwoningen, levensfase, opleidingsniveau en inkomen. "Die combinatie van gegevens stelt ons in staat om relaties te leggen, zodat we bijvoorbeeld risicoprofielen kunnen samenstellen om onze verzekeringspremies te bepalen."

Stuurinformatie

Uiteindelijk is het om nieuwe inzichten te doen, ‘stuurinformatie’, zoals men dat noemt. "In welke gebieden worden relatief nog weinig producten afgezet en zijn er dus mogelijkheden om klanten te winnen? Welke verschuivingen worden gezien in de loop der tijd: neemt het aantal klanten toe of is er juist een tegengestelde beweging te zien? Dergelijke inzichten helpen tussenpersonen om hun kansen optimaal te benutten. Voor alle duidelijkheid: de tussenpersonen zijn geheel onafhankelijk, in dat opzicht dekt de term ‘stuurinformatie’ de lading niet, maar ze worden wel met informatie gevoed. Een mooi voorbeeld is dat van een tussenpersoon die een nieuwe vestiging wil openen. Waar kan hij dat het beste doen? Dankzij NL Matrix ziet hij waar de meeste potentie zit. Of neem bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk: wat is het beste moment om je daar te vestigen? Met NL Matrix kan daar een betrouwbare uitspraak over worden gedaan."

Partner

De marketing intelligence-specialisten van Rubicon hebben vanaf de informatieanalyse meegedacht over NL Matrix en hebben de verzekeraar begeleid bij de realisatie ervan. "Rubicon is in het gehele traject een partner geweest", geeft de manager marketing intelligence aan. "En dat is zeer goed bevallen. De kracht van Rubicon is dat men weet waar wij het over hebben. Rubicon herkent onze vragen en problemen, snapt bijvoorbeeld waarom deze specifieke stuurinformatie zo belangrijk voor ons is. De mensen van Rubicon kijken niet vreemd op als je termen uit het marketingvak gebruikt en zijn tegelijkertijd breed georiënteerd. Een combinatie van vakkennis en inlevingsvermogen."

Vooruit kijken, meedenken, alternatieven aandragen

Een cruciaal onderdeel van partnership is pro activiteit. Dat zit ‘m in ‘kleine, simpele dingen’ zoals vooruit kijken, meedenken, alternatieven aandragen als oorspronkelijke plannen niet blijken te werken. "Voortschrijdend inzicht is inherent aan dit soort trajecten. Het is plezierig om dan een partner te hebben die niet voortdurend roept ‘dit staat niet in het ontwerp’ of ‘dat is meerwerk’. Rubicon heeft vanaf het begin een scherpe focus gehouden op het eindresultaat." En ook over dat resultaat is men zeer tevreden. NL Matrix is inmiddels volledig geïntegreerd in het bedrijfsproces de afdeling. De toepassing wordt regelmatig geraadpleegd om nieuwe inzichten te verkrijgen. "Je kunt ook wel proberen om van alles te bedenken met je gezonde verstand’, maar een hulpmiddel als NL Matrix helpt ons echt een stap verder."

Flexibiliteit

Flexibiliteit is vanaf het begin van het project een belangrijk doel geweest. "We zitten per definitie in een dynamische omgeving. Omdat je niet alle veranderingen kunt voorspellen, is het van belang dat je de mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de werkelijkheid van de dag." NL Matrix heeft alle flexibiliteit die je van een eigentijds managementinformatiesysteem mag verwachten. Niet alleen kunnen de rapportages worden aangepast, het is ook mogelijk om nieuwe databestanden te integreren. Dat kan een nieuw postcodegebied zijn, maar ook een nieuw veld dat een dimensie toevoegt en nieuwe analyses mogelijk maakt. Gebruiksgemak was een belangrijke voorwaarde. "De medewerkers van de afdeling moeten het systeem zelf kunnen wijzigen. Hoe eenvoudiger dat is, hoe sneller men kan profiteren van nieuwe inzichten."Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden