BI-oplossing meerwaarde voor de organisatie

Medio 2007 is Staatsbosbeheer gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden van Business Intelligence (BI). Daarbij kwam men tot de conclusie dat het inzetten van een BI-oplossing een meerwaarde biedt aan de organisatie. Na een uitgebreide voorfase op het gebied van managementinformatie bleek Rubicon een uitstekende partner om te kunnen helpen en ondersteunen in een goede en gestructureerde opbouw van het managementinformatiesysteem. De managementinformatievoorziening was op dat moment niet optimaal gestructureerd. Er is een start gemaakt door vier aandachtsgebieden te benoemen waarvan de data, en dus de gerelateerde informatie, ontsloten moeten worden. Samen met het management van Staatsbosbeheer werd binnen het project 'Managementinformatie Staatsbosbeheer' een integraal corporate performancesysteem vormgegeven ten behoeve van de strategische stroomlijning van de organisatie.

Dit project voor Staatsbosbeheer richt zich op het topsegment van informatievoorziening; KPI’s en bijbehorende detailrapportages. Om dit te ondersteunen was de realisatie van scorecards, waarin deze informatie wordt ontsloten, in combinatie met detailrapportages gewenst. Door middel van het definiëren en valideren van de belangrijkste prestatie-indicatoren werd een aantal scorecards gecreëerd die bijdragen aan het continue proces van het monitoren en beheren van bedrijfsprestaties. Het in kaart brengen van de managementinformatiebehoefte heeft in een vervolgstadium als input kunnen dienen voor een te kiezen ICT-oplossing.

De ontwikkeling van het managementinformatiesysteem op basis van Microsoft Performance Point Server vond plaats met behulp van de iView-methodiek. Dit is een door Rubicon ontwikkelde ontwikkelmethodiek voor Business Intelligence systemen. Deze ontwikkelmethodiek gaat uit van gefaseerd in productie nemen en iteratief ontwikkelen.

Het resultaat is een ‘vaste set’ van managementinformatie waarmee medewerkers van Staatsbosbeheer op een goede en adequate wijze hun organisatie kunnen sturen. Sinds het begin van deze samenwerking biedt Rubicon Staatsbosbeheer inmiddels niet alleen ondersteuning op organisatorisch vlak, maar treedt tevens op als adviseur c.q. implementatiepartner voor het bedrijfsbrede informatiesysteem.Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden