Zaakgericht werken met Dynamics 365

Meer tijd voor unieke klantvragen

Werken met veel post-its, papieren dossiers en telefoongesprekken met de klant zijn kenmerken van zaakgericht werken. Met Dynamics 365 is het mogelijk uw medewerkers te begeleiden en sturen in het proces en de klant direct online inzicht te geven in het eigen dossier en de status van de aanvraag. Met als resultaat een snellere doorlooptijd van aanvragen en meer tijd om unieke klantvragen op te pakken.

Inzicht in uw proces

Vaak lopen processen over meerdere systemen. Meestal tot grote ergernis van medewerkers, maar ook voor de klant omdat deze zelf geen inzicht heeft. Door de systemen slim samen te laten werken en de informatie op het juiste moment, op de juiste plek te tonen, wordt de doorlooptijd van aanvragen verkort. Met behulp van een portaal krijgt de klant inzicht in zijn eigen aanvraag en kan tussentijds informatie worden toegevoegd en vragen beantwoord.

Zonder tussenkomst van een medewerker klantvragen beantwoorden

Met behulp van een geautomatiseerde chat kan de klant of medewerker vragen stellen over een aanvraag of in het algemeen. Deze worden automatisch beantwoord op basis van een FAQ of de bekende aanvraaggegevens. Zo kan de klant bijvoorbeeld direct via de chat een aanvraag indienen of aanvullende documenten uploaden op het moment dat gegevens ontbreken in de bestaande aanvraag.

Wij laten u graag zien hoe Dynamics uw organisatie kan helpen om zaakgericht werken in te richten of te verbeteren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Klantcases

Actueel

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden