Azure DataLab voor Data Science

Versnel innovatie met een flexibele omgeving en aanpak voor Data Science

Een DataLab in Azure is een omgeving voor het uitvoeren van Data Science experimenten. Experimenten om te innoveren met data en technologie. Technologie van succesvolle experimenten kan gericht worden toegepast in het bedrijfsproces, waardoor de organisatie sneller en slimmer kan werken.

Rubicon biedt een DataLab-omgeving en een aanpak voor het effectief uitvoeren van Data Science experimenten. De aanpak is gericht op zoveel mogelijk rendement van het experiment. Door de business, data scientists en de data engineers goed te laten samenwerken waarbij beoogde doelen helder zijn. De DataLab-omgeving in Azure is zo opgezet dat meerdere experimenten gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd met veel vrijheid voor de experimenten. Op basis van Azure automation kan de omgeving eenvoudig naar wens van de data scientist en data engineer worden uitgebreid met aanvullende Azure services.

Een voorbeeld van services binnen het DataLab zijn Azure Data Lake Store, Azure Data Lake Analytics, Azure HD Insights (waaronder Spark), Azure Data Bricks en Azure Machine Learning. Met een meta data repository voor inzicht in de beschikbare datasets.

Klantcases

Actueel

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden