Azure dataplatform voor Business Reporting

Een modern cloud dataplatform voor een betrouwbaar en schaalbaar datawarehouse, ODS en Data Lake

Dataplatform dat flexibiliteit en schaalbaarheid biedt

Azure is uitermate geschikt als modern dataplatform voor Business Reporting. Een dataplatform dat flexibiliteit en schaalbaarheid biedt om te voldoen aan huidige en toekomstige gebruikerswensen. Rubicon heeft een aanpak om bestaande datawarehouse-, Data Vault- en ODS-oplossingen te migreren naar Azure (PAAS). De aanpak gaat uit van onze referentie-architectuur voor Business Reporting in Azure.

Omgaan met grote datavolumes, piekbelastingen, ongestructureerde data, real-time data en externe gegevensbronnen

Het dataplatform is gericht op het bieden van betrouwbare en herleidbare informatie voor Business Reporting en vele andere toepassingen. Geschikt voor gebruik door Power BI en vele andere reporting tools. Na de migratie beschikt u over een modern dataplatform dat kan omgaan met grote datavolumes, piekbelastingen, ongestructureerde data, real-time data en nieuwe externe gegevensbronnen. Naar wens kan de omgeving verder worden uitgebreid met nieuwe toepassingen, zoals het voorspellen van resultaten met Predictive Analysis.

Azure PaaS-services

Het platform is gebaseerd op Azure PaaS-services zoals Azure Data Lake Store, Azure SQL, Azure datawarehouse en Azure Data Factory (SSIS). Naar wens worden hybride oplossingen met een combinatie van on-premise en cloud gerealiseerd.

Klantcases

Actueel

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden