AWS dataplatform voor business reporting

Haal meer intelligentie uit de cloud met Amazon dataplatform oplossingen.

Amazon Web Services (AWS) is een uitstekend platform voor het realiseren van een datawarehouse of een operational data store (ODS). Een betrouwbaar dataplatform als basis voor business reporting en gegevensuitwisseling. De flexibiliteit en de schaalbaarheid van het platform is dé oplossing voor de veranderde informatievraag vanuit de business (business agility) en de toezichthouder.

Afhankelijk van de gewenste toepassing voor het dataplatform worden AWS-services gebruikt zoals S3, Redshift, Redshift Spectrum, Glue, RDS Aurora, RDS SQL Server, Athena en QuickSight. Voor data lake, datawarehouse, ETL/ELT, analysis en reporting.

Voor een goed dataplatform is de data-architectuur minstens zo belangrijk als de keuze voor cloud services. Een data-architectuur is gericht op het voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de business reports. Op een efficiënte wijze, gericht op continuïteit en anticiperend op de toekomst.

Eisen ten aanzien van bijvoorbeeld historie-opbouw, meta-data, ETL-automation, data-integratie, datavalidatie, data cleansing en data lineage. De data-architectuur is wendbaar om te blijven voldoen aan de wijzigende vraag vanuit de business.

Rubicon helpt u graag met uw AWS dataplatform met architectuuradvies, inrichting van uw AWS-omgeving, het realiseren van solutions op het platform en beheer.

Klantcases

AWS Managed Data Platform

Actueel

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden