AWS DataLab voor data science

Wilt u innoveren met data en data science? AWS is een cloud platform dat uitermate geschikt is voor data science experimenten. Met veel functionaliteit voor data lake, artifical intelligence (AI), text mining en machine learning.

Rubicon heeft veel ervaring met het opzetten van een DataLab voor data science. Met een DataLab in AWS kunnen gelijktijdig op een gecontroleerde wijze meerdere data science experimenten uit worden gevoerd met een hoge mate van flexibiliteit en behoud van grip op de experimenten.

Met AWS automation worden automatisch nieuwe experiment-omgevingen uitgerold met de gewenste services (bijvoorbeeld S3 in combinatie met Lake Formation, RDS Aurora, RDS SQL Server, Sagemaker, Databricks). De omgeving wordt automatisch naar behoefte geschaald (services, compute, storage). Gestreefd wordt naar het optimaal benutten van de flexibiliteit en de elasticiteit van AWS.

Kenmerkend voor een data science experiment is dat vooraf niet duidelijk is wat de uitkomsten van het experiment zullen zijn en wat nodig is voor het experiment. Onderdeel van onze DataLab-aanpak is cost management, waarmee de kosten van experimenten worden gemonitord op serviceniveau. Programmatuur (bijvoorbeeld R of Python) wordt vastgelegd in een source control (o.a. Code Commit) op AWS.

Rubicon helpt u graag met uw AWS DataLab met architectuuradvies, inrichting van uw AWS-omgeving, het uitvoeren van data science experimenten op het platform en beheer. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Klantcases

AWS Managed Data Platform

Actueel

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden