"Succesvolle migratie van 3 farms en dat in zo’n korte tijd, I’m impressed"

Jean Berkenveld, functioneel beheerder SharePoint

Succesvolle migratie SharePoint

Stichting GGZ Altrecht heeft enige tijd geleden gekozen de bestaande virtualisatie hardware van het SharePoint-platform te vervangen door de Azure-variant, IaaS. Een noodzakelijke keuze omdat de oude hardware aan vervanging toe was. Bovendien zou verplaatsing richting Azure goedkoper zijn dan de aanschaf van een compleet nieuw virtualisatiecluster. Ruim een jaar later kwam binnen de stichting alsnog een virtualisatiecluster beschikbaar waarop kosteloos kon worden overgestapt. Dat werd een verhuizing terug richting on-premise teneinde te besparen op de compute kosten in Azure. Omdat de samenwerking met Rubicon in alle voorgaande trajecten zeer goed is bevallen, is ook ditmaal gekozen de migratie door Rubicon te laten uitvoeren.

Uitdaging

Qua functionaliteit was geen verandering beoogd met de migratie. Er was sprake van een 1:1 strategie waarbij de omgeving (tot zover fysiek mogelijk) exact hetzelfde overging naar de nieuwe hosting. De uitdaging was de omgeving zo snel mogelijk over te zetten om daarna de Azure virtuele machines stop te zetten. Met als voordeel dat gestopte Azure-machines direct een kostenbesparing realiseren. De volledige migratie naar de nieuwe omgeving mocht geen verstoring veroorzaken in de gebruikservaring.

Krachtige samenwerking

Er is gekozen samen met het technisch infrastructuurteam van Altrecht Agile aan de slag te gaan en het bestaande infrastructuurontwerp (van de Azure IaaS-omgeving) te gebruiken. Daar waar nodig zijn eerst aanpassingen gedaan op vlakken waar Azure simpelweg anders functioneert dan on-premise hosting. Bijvoorbeeld de storage-laag en de netwerkinfrastructuur. Omdat bij alle stappen nauw is samengewerkt tussen opdrachtgever en Rubicon, was de overgang van projectstart tot implementatie slechts een kwestie van enkele dagen.

Parallelle implementatie infrastructuur

Bij het optuigen van de infrastructuur zijn twee SharePoint Engineers van Rubicon tegelijkertijd gestart met de inrichting van de gehele Test-, Acceptatie- en Productiestraat. Omdat een schone omgeving is opgetuigd in het nieuwe hosting center konden de Test-, Acceptatie- en Productieservers parallel aan elkaar worden opgezet op basis van het technisch ontwerp.

Migratie inhoudelijke data

Zodra de SharePoint-omgevingen waren geïnstalleerd, is de bestaande productiedata direct overgezet naar de nieuwe omgeving. Deze productiedata diende direct als baseline voor de Test- en Acceptatieomgevingen. Daarmee kon worden getest of de migratie technisch zou slagen. Vervolgens is de nieuwe productieomgeving ingericht met dezelfde data, gevolgd door een deltasynchronisatie van de data voor een cutover-moment.

Oplossing: zonder verstoring overschakelen

Omdat er geen verstoring mocht zijn voor de eindgebruikers is ervoor gekozen initieel een bulk data te migreren, gevolgd door een delta van de resterende data die erbij waren gekomen sinds de initiële bulkmigratie. De oude en nieuwe omgevingen stonden tegen het einde van het jaar naast elkaar te draaien. Op dat moment is er via een DNS-wijziging een overstap geweest naar de nieuwe omgeving. Zodra de DNS-wijziging definitief was afgerond, is middels ShareGate migratietooling nog een laatste migratie gedaan van enkele documenten die op het laatste moment zijn toegevoegd aan de oude omgeving.

Resultaat: Happy New Year!

Het gros van de migratiewerkzaamheden is uiteindelijk uitgevoerd tussen kerst en oudejaarsdag, om ook op die manier eindgebruikers veilig te stellen in de gebruikerservaring. De werkzaamheden zijn definitief op oudejaarsdag afgerond, waarmee per die datum de Azure-machines konden worden stopgezet. Dit heeft geresulteerd in een directe significante kostenbesparing.Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden