Complete ontwikkelstraat met Microsoft en Xamarin

Sneller en effectiever kwalitatief hoogstaande applicaties ontwikkelen en aan gebruikers beschikbaar stellen.

Uitdaging

Binnen de organisatie van de Raad voor de Rechtspraak is er nog geen in-house app development. De thought leader van de Microsoft afdeling binnen Spir-IT heeft echter een duidelijke toekomstvisie voor wat betreft dit onderwerp. Een ontwikkelstraat gebaseerd op Xamarin moet daarbij helpen om een structuur te krijgen waarbij App Development via Continuous Integration een vaste plek moet krijgen binnen Spir-IT. In een dergelijk gesloten infrastructuur is het omtrent security een uitdaging om nieuwe elementen op zijn plek te krijgen.

Oplossing

Vanuit de architectuur van een bestaande ontwikkelstraat wordt een nieuwe ontwikkelstraat opgezet. Daarbij worden de overbodige elementen geschrapt en de ontbrekende elementen in de straat toegevoegd.

Voordelen

Door deze structuur aan te brengen,wordt onder meer het test en deploy gedeelte vergemakkelijkt. Vanuit automatische builds wordt het versiebeheersysteem gebruikt om te testen en een pakketje te genereren dat getest kan worden, wat de kwaliteit van de apps hoog houdt.

Training en development

Uitdaging

Doordat de in-house App Development vanaf een nulpunt gestart werd, waren er geen ontwikkelaars binnen Spir-it die kennis hebben van Mobile development met Xamarin.

Oplossing

Samen met enkele seniors en getalenteerde .NET ontwikkelaars zijn de behoeften in kaart gebracht. Aan de hand daarvan zijn een elftal aan theoretische lessen van circa anderhalf tot twee uur samengesteld die over alle basisprincipes van App Development met Xamarin en enkele uitbreidingen daarop gaan. Daarnaast is er een algemene case bedacht waarin de ontwikkelaars een App konden gaan bouwen.

Voordelen

Bij in-house App Development is het ook van belang dat niet louter ingehuurde werknemers de technische kennis hebben. Door de training werd dit het geval. Door Code Reviews van de algemene case werd hier vervolgens extra aan geschaafd, om te zorgen dat met nuttige sturende opmerkingen een bepaalde techniek aangeleerd werd.Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden