Een tool voor registratie en rapportage

Hoewel elk ROC het CGO op ‘eigen wijze’ invult, zijn de 237 kwalificatiedossiers leidend. Kerntaken, werkprocessen en competenties vormen samen de beroepsbeschrijving en dienen te worden beoordeeld op basis van kwalificaties. Daartoe behoren straks ook de referentieniveaus voor Taal en Rekenen.
 
ROC A12 heeft een webbased voortgangsregistratiesysteem ontwikkeld op basis van de voorgeschreven structuur, waarmee de ontwikkeling van de competenties, maar ook de (formatieve) beoordeling van Taal & Rekenen en LL&B of van andere onderwijsactiviteiten kunnen worden ingevoerd en gerapporteerd. 
 
Door uit te gaan van losse onderwijsproducten in een eenvoudige onderwijscatalogus, die arrangeerbaar zijn per individu, ontstaat een flexibel voortgangsrapportage systeem. Het arrangement sluit aan bij de leerroute van zowel individuen als groepen. SVR biedt de mogelijkheid om vanuit een door het onderwijs gedefinieerd leerplan automatisch de juiste rapportages te laten genereren op basis van in en externe diploma-eisen. Hierdoor wordt het mogelijk om studenten en docenten op een eenvoudige manier een centraal vastgelegd leerplan te laten uitvoeren en beoordelen.



Terug naar het overzicht

Klantcases

Succesvolle migratie naar Microsoft Business Intelligence

Met de migratie naar Microsoft Business Intelligence beschikt Altrecht over een modern en geavanceerd Business Intelligence- platform.

Lees meer

Dynamics CRM groeit uit tot centrale applicatie voor relatiebeheer en meer!

Behoefte aan één 'full service Microsoft-applicatie-dienstverlener' die in staat is op strategisch niveau mee te denken en gezamenlijk de ICT-visie te realiseren.

Lees meer

Optimalisatie kennismanagement met Microsoft SharePoint

Met SharePoint Server 2010 alle aanwezige kennis gestructureerd en snel en laagdrempelig beschikbaar.

Lees meer

Vragen over dit onderwerp?



Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden