Blogs
& video

Overheden, soepel en versneld naar de cloud brengen

Public cloud is veilig, voldoet aan wet- en regelgeving en maakt innovatie mogelijk

Bovenstaande titel is onze missie voor overheden. Deze versnelling is noodzakelijk zal waarschijnlijk de conclusie zijn van iedereen die doorleest. We realiseren een soepele versnelling met een goed onderbouwde aanpak. In 11 jaar tijd is gelukkig de mening rondom de inzet van cloud computing binnen de overheid sterk veranderd. Gelukkig maar, want public cloud is veilig, voldoet aan wet- en regelgeving en maakt innovatie mogelijk, onder andere in publieke omgevingen.

Een korte terugblik

Het was 2011. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Donner stuurde een brief naar de Tweede Kamer waarin hij stelde dat de argumenten tegen het toepassen van cloud computing zwaarder wogen dan de voordelen. Dat had, volgens Donner, vooral te maken met de onvolwassenheid van de markt en de eisen die werden gesteld aan informatiebeveiliging. Misschien was dat op dat moment ook wel zo.

2011 naar 2022 – Public cloud is volwassen en veilig geworden

De overheid heeft inmiddels een achterstand ten opzichte van het bedrijfsleven opgelopen. Zij omarmden public cloud al eerder. Versnelling van de cloud adoptie binnen overheden is noodzakelijk. Enerzijds omdat het in korte tijd het dominante leveringsmodel in de ICT markt geworden is, wat betekent dat veel moderne en innovatieve technologie niet meer leverbaar is anders dan in de cloud. Bovendien is gebleken dat het juist on premises servers of oude legacy systemen zijn die nu vaak voor security uitdagingen zorgen, omdat ze vaak achterlopen in updates en patches. Daar staat tegenover dat bij een publieke cloudoplossing security patches of software updates nooit vergeten worden.

Anderzijds is versnelling nodig omdat het belangrijk is om Nederland als innovatieve speler weer op de wereldkaart te zetten. Ook hier valt goed nieuws te melden. Tegenwoordig wordt er in publieke cloudomgevingen gebouwd in Tech Labs aan oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld big data analyse, cybersecurity, blockchain, kunstmatige intelligentie, 5G en quantum computing. Dit valt onder andere terug te lezen in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0 van de Rijksoverheid (pagina 32 om precies te zijn). Ook het visiedocument Data Agenda Overheid ziet clouddiensten als een belangrijke pijler voor succes.

Uitdagingen binnen de overheid

De Nederlandse overheid staat voor de forse opgave om versneld de ontstane achterstand in kennis en praktijkervaring met betrekking tot cloud in te lopen en te komen tot implementatie. Bovendien moet dat gebeuren in een ICT markt waarin kennis van cloud schaars is en er wordt gevochten om technisch talent. Daarom zien we ‘Overheden, soepel en versneld naar de cloud brengen’ als een gezamenlijke uitdaging.

Hoe we de overheid soepel en versneld naar de cloud brengen?

Dat doen we met een bewezen aanpak waarbij onze volgende vijf adviezen voor een succesvolle cloud adoptie een cruciale rol spelen:

  1. Ontwikkel een coud adoptie strategie.
  2. Bundel kennis en expertise in de organisatie.
  3. Versterk security en compliance governance.
  4. Transformeer naar een nieuw operationeel model.
  5. Start zo snel mogelijk (bijvoorbeeld met een pilot).

Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op. Of lees aanvullend deze case over een datalab binnen de overheid die we binnen circa 6 maanden hebben gerealiseerd. Onze aanpak werkt. De komende periode kunnen overheden veel informatie verwachten van ons om de cloud adoptie te versnellen.