Blogs
& video

Naar een slagvaardige cyberverdediging in 6 stappen

Een praktische handleiding

Niemand kan zich veroorloven om lichtzinnig om te gaan met cyberbeveiliging. Of je nu bij een overheidsinstelling werkt of deel uitmaakt van een particulier bedrijf, de dreiging van cyberaanvallen is reëler dan ooit. In deze blog verkennen we de zes kernprincipes van effectieve cyberverdediging. We delen inzichten en bewezen strategieën die Rubicon heeft ontwikkeld om je te wapenen tegen deze digitale gevaren. Het zijn geen wonderoplossingen; echte beveiliging vereist geduld, doortastende maatregelen en soms de moed om eigen kwetsbaarheden onder ogen te zien en aan te pakken. Stap voor stap werken we aan een veiligere toekomst.

Stap 1: Het gereedschap van het management

Een krachtige cyberverdediging begint bij het hoogste niveau van een organisatie. Management moet cyber- en informatieveiligheid met dezelfde ernst behandelen als financiën of HR. Het management moet niet alleen beleid formuleren, maar ook de naleving ervan waarborgen en voortdurend streven naar verbetering. Dit vereist constante evaluatie van bedreigingen en aanpassing van strategieën om deze effectief het hoofd te bieden.

Essentieel hierbij is de ondersteuning van technisch vaardige en bekwame resources en partners. Deze experts kunnen het management adviseren en de juiste opties voorleggen. Een gecertificeerd cloud serviceprovider is met behulp van geavanceerde cloud tooling in staat om technische ondersteuning en adviezen te geven om de beveiliging en andere aspecten naar een hoger niveau tillen. Rubicon is zo’n partner met meer dan 25 jaar security ervaring. Onze allround Security Experts zorgen voor meer dan een security technologie oplossing. En met onze Managed Security Services ben je 24/7 opgewassen tegen potentiële dreigingen.

Stap 2: Technische maatregelen

De implementatie van geschikte technische maatregelen is cruciaal voor het verkleinen van de kans dat een organisatie slachtoffer wordt van cyberaanvallen. Het is essentieel om systemen en software up-to-date te houden, netwerken te segmenteren en eindpuntbeveiliging te versterken met antivirusprogramma's en firewalls. Wij adviseren om de Microsoft Zero Trust-aanpak te hanteren, omdat deze de meest cruciale aspecten van informatiebeveiliging omvat. Door klein te beginnen en vervolgens op te bouwen - van governance tot endpoints, identiteiten, applicaties, data, infrastructuur en netwerk – kun je stap voor stap jouw beveiliging verbeteren. Deze benadering is bijzonder effectief om te voldoen aan de richtlijnen van onder andere DNB, BIO, NIS2 en DORA. Met onze accelerators voor Identity en Access Management, Data Protection, Compliance en Sentinel kunnen snel significante verbeteringen in de cybersecurity posture worden gerealiseerd.

Meer weten over hoe wij Microsoft securitytools toepassen? Meld je aan voor ons webinar ‘NIS2-richtlijn: is jouw organisatie er klaar voor?’ op 16 mei a.s.

Stap 3: Gedrag is cruciaal

Menselijk gedrag speelt een cruciale rol in de effectiviteit van cyberverdedigingsstrategieën. Een groot deel van de beveiligingsincidenten is terug te voeren op menselijke fouten. Daarom is het essentieel om een robuuste beveiligingscultuur binnen de organisatie te cultiveren waarbij medewerkers niet alleen getraind worden, maar ook regelmatig worden herinnerd aan hun beveiligingsverantwoordelijkheden.

Om deze cultuur te ondersteunen, zijn regelmatige security awareness en trainingen onmisbaar. Als extra veiligheidsnet kunnen andere tools realtime beveiliging bieden tegen geavanceerde bedreigingen die een medewerker per ongeluk zou kunnen negeren. Bijvoorbeeld door het implementeren van Microsoft Advanced Threat Protection (ATP). deze analyseert gedrag binnen het netwerk en reageert automatisch op verdachte activiteiten waardoor de impact van menselijke fouten wordt geminimaliseerd. Deze gelaagde aanpak verzekert dat zelfs wanneer menselijke fouten optreden, het systeem ontworpen is om deze op te vangen en te corrigeren.

Stap 4: Detecteer de vijand

Effectieve monitoring speelt een cruciale rol in het tijdig detecteren van potentiële cyberaanvallen. Dit proces omvat niet alleen het identificeren van abnormale activiteiten binnen het netwerk, maar ook het instellen van geautomatiseerde alerts die reageren op ongebruikelijke gedragspatronen die een mogelijke inbreuk kunnen aanduiden.

Rubicon gebruikt hiervoor verschillende Microsoft beveiligingstools. Zoals de Microsoft Defender Family inclusief Microsoft Defender for Endpoint en Microsoft Defender for Identity. Sentinel als Security Information and Event Management (SIEM) systeem en recentelijk Microsoft Copilot voor security dat AI inzet om beveiligingsteams te ondersteunen bij het analyseren van dreigingen en het nemen van actie op basis van realtime data.

Met de ondersteuning van onze MVP’s en security experts die diepgaande kennis van deze Microsoft-tools hebben, kan jouw organisatie niet alleen reageren op dreigingen maar ook proactief maatregelen nemen om de algehele beveiliging te versterken.

Stap 5: Wees voorbereid!

Geen enkele organisatie is immuun voor cyberaanvallen waardoor een goed voorbereid crisisresponsplan onmisbaar is. Zo’n plan omvat veel meer dan alleen technische reacties; het moet ook grondig ingaan op de organisatorische en communicatieve facetten van crisismanagement. Een effectief crisisresponsplan bevat duidelijke protocollen voor incidentrespons en communicatiestrategieën die garanderen dat alle betrokkenen tijdig en correct worden geïnformeerd.

Onze security advisors kunnen een sleutelrol spelen bij het opstellen en uitvoeren van dit plan. Zij zijn gespecialiseerd in incidentmanagement en kunnen organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van een gestructureerde aanpak voor het managen van crises. Dit omvat alles van de initiële detectie van een beveiligingsincident tot het herstel ervan, inclusief stappen voor IT-disaster recovery en het omgaan met specifieke bedreigingen zoals ransomware aanvallen en het zekerstellen van robuuste IT-backup systemen.

Door proactief een gedegen crisisplan te implementeren, kun je snel reageren op incidenten, de impact minimaliseren en het vertrouwen van belanghebbenden behouden terwijl je werkt aan een volledig herstel van operationele capaciteiten. Dit beschermt niet alleen de technische infrastructuur, maar ondersteunt ook de veerkracht en continuïteit van de gehele organisatie.

Stap 6: Identificeer de gaten

Regelmatige beoordelingen van de beveiligingsmaatregelen zijn essentieel om te waarborgen dat deze effectief blijven en nieuwe dreigingen kunnen pareren. Deze beoordelingen omvatten een breed scala aan activiteiten zoals penetratietests, kwetsbaarheidsscans, audits en revisies. Zelfs een basisaudit van de beveiligingsinstellingen kan al van grote waarde zijn en hoeft niet noodzakelijkerwijs veel tijd of middelen te vergen.

Een correct geconfigureerde Azure-omgeving, uitgerust met de passende Microsoft-oplossingen, biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden die inzicht geven in eventuele tekortkomingen en benodigdheden van de infrastructuur. Door deze aanpak kunnen organisaties proactief kwetsbaarheden adresseren en hun beveiligingsstrategie voortdurend optimaliseren om zo een solide verdediging tegen hedendaagse cyberdreigingen te handhaven.

Conclusie: een solide raamwerk voor robuuste cyberverdediging

Deze zes stappen bieden een solide raamwerk voor organisaties die streven naar een robuuste cyberverdediging. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen organisaties zich niet alleen beschermen tegen huidige bedreigingen, maar ook flexibel blijven in het snel veranderende landschap van cyberveiligheid. Rubicon kan je hierbij ondersteunen als betrouwbare partner op het gebied van beveiliging. Neem voor meer informatie contact met ons op.