Leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Rubicon B.V. zijn de Nederland ICT (voorheen ICT~Office) Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

In die gevallen waarin de voorwaarden zoals gesteld in de betreffende overeenkomst contradictoir/strijdig zijn aan de voorwaarden zoals gesteld in de Nederland ICT Voorwaarden en deze bepalingen, geldt de volgende volgorde van prevaleren:

  1. De overeenkomst.
  2. De leveringsvoorwaarden uit de betreffende overeenkomst (bijlage 1).
  3. De eventuele extra bijlage(n) van de betreffende overeenkomst.
  4. Nederland ICT Voorwaarden en modules zoals genoemd.

Leveringsvoorwaarden Rubicon

Leveringsvoorwaarden Detachering
Leveringsvoorwaarden Managed Applications
Leveringsvoorwaarden Resultaatverplichting
Leveringsvoorwaarden Support op afroep

Nederland ICT (voorheen ICT~Office) Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ICT~Office
Module 01 Licentie voor programmatuur
Module 02 Ontwikkeling van programmatuur
Module 03 Onderhoud van programmatuur
Module 04 ASP, Saas en Computerservice
Module 07 Detacheringsdiensten
Module 09 Advisering, consultancy en projectmanagement
Module 10 Overige diensten

Meer informatie: www.nederlandict.nl.

ZZP-ers en samenwerking dienstverleners

Voor de invulling van onze klantvragen wordt ook gebruik gemaakt van ZZP-ers of wordt samenwerking gezocht met ICT-dienstverleners. Daarvoor gelden voorwaarden.

Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Leveringsvoorwaarden