Onze visie op: Enterprise App Development

Elke medewerker heeft tegenwoordig een smartphone, of dat nu een iOS, Android of Windows device is. Alhoewel de meeste organisaties nog geen beleid hebben op het gebruik van mobile devices, zoeken medewerkers toch mogelijkheden om zinvol de mobile device in te zetten. Zo worden notities gemaakt en opgeslagen in de persoonlijke cloud diensten, worden mails gelezen en beantwoord en uiteraard doen de meeste ijverig mee aan de social networks.

Opmars mobile devices in directe werkomgeving

De onstuimige opmars van de mobile devices in de directe werkomgeving maakt dat organisaties een antwoord moeten geven op de vragen, die door de medewerkers worden gesteld: Kunnen we onze mail direct ophalen met de smartphone? Kunnen we onze documenten op de eigen gedeelde mappen intern opslaan? Hoe krijgen we met een tablet makkelijk toegang tot onze interne SharePoint omgeving? Maar ook: Hoe kunnen de nieuwe applicaties zo worden ontwikkeld dat ik ze ook op mijn mobile device kan openen en zinvol kan gebruiken? En het liefst nog met een offline toegang.

Rubicon voert veel gesprekken met opdrachtgevers die met deze vragen zitten. Nieuwe complexiteit naast de bestaande, nieuwe platformen, beveiligingscomplexiteit en veel andere vraagstukken zijn zaken waarvoor men Rubicon opzoekt om vervolgens samen naar een strategie te kijken.

Ontwikkeling omarmen

Onze visie op het gebied van mobile device integratie in het bestaande applicatie en infrastructuur landschap is dat organisaties deze ontwikkeling moeten omarmen. Juist door heel bewust een strategie te ontwikkelen voor informatie ontsluiting op mobile devices zorgen organisaties voor nog meer betrokkenheid van de medewerkers bij de processen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Door real time productie gegevens, order gegevens maar ook ‘gewoon’ mail en SharePoint document mobiel te kunnen benaderen, met alle beveiliging die van toepassing is, is men als ICT organisatie veel meer in staat dienstverlenend te zijn naar de eigen medewerkers.

Direct applicaties ontwikkelen voor meerdere platformen

Enterprise App Development zien wij als een logisch verlengstuk van de huidige maatwerk activiteiten. Bij de start van een nieuwe maatwerk applicatie kijken we samen met de klant actief naar de wensen en mogelijkheden om applicaties multi platform te ontwikkelen. Door gebruik te maken van bewezen technologieën, zoals het inzetten van Xamarin, kunnen ontwikkelaars zonder veel meerwerk applicaties direct ontwikkelen voor meerdere platformen vanuit één broncode. En net als met huidige application lifecylce management beheer tools kunnen ook voor de mobiele applicaties inzichtelijke processen worden ingericht, die het support en ontwikkelteam snel en direct zicht geven op de fouten die bepaalde applicaties of processen in applicaties veroorzaken zodat zij pro actief acties daaropkunnen ondernemen.

Korte doorlooptijd ontwikkeltrajecten

Enterprise App Development met Xamarin zorgt voor een korte doorlooptijd van ontwikkeltrajecten, met name daar waar de organisatie kiest voor de standaard forms. Dat zijn ‘schermen’ die in het ontwikkelplatform beschikbaar zijn en volledig zijn afgestemd op de verschillende Windows, iOS en Android versies. Door gebruik te maken van deze forms kunnen organisaties in enkele weken al applicaties naar hun eigen interne applicatie store of naar een public private applicatie store publiceren en hebben de medewerkers direct toegang tot de benodigde gegevens. Veilig en beheersbaar.Terug naar het overzicht


Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden