Onze visie op: data analytics

Informatie als succesfactor

Het succes van uw organisatie is in toenemende mate afhankelijk van de wijze waarop met data en informatie wordt omgegaan. Data analytics (Business Intelligence) helpt u om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren, innovatievere producten te bieden en meer klanten te interesseren. Het juiste inzicht is van grote waarde bij het continu verbeteren van uw organisatie. Data en informatie worden waardevolle grondstoffen voor uw strategische, tactische en operationele processen. 

Speerpunten

Business Intelligence (BI) en in bredere zin data analytics, is één van de kernactiviteiten van Rubicon en tevens het snelst groeiende onderdeel. Hierbij richten wij ons op vier strategische speerpunten:

  • Enterprise BI: gericht op de rapportage- en analysebehoefte rond kerncijfers en andere prestatie-indicatoren van een organisatie met focus op datakwaliteit, beschikbaarheid, transparantie en continuïteit.
  • End-user BI: flexibiliteit en snelheid bieden aan eindgebruikers zodat zij zelf in de nodige data-analyses kunnen voorzien ondersteund vanuit IT.
  • Dataplatformoptimalisatie: ondersteunen van organisaties bij het beschikbaar maken van database-functionaliteit, via consolidatie, upgrades en migraties en private/hybrid cloud-omgevingen voor databases.
  • Business analytics: gericht op het creëren van waarde met data via predictive analytics, big data, machine learning en intelligente applicaties.

Rubicon is van mening dat deze vier speerpunten elkaar versterken en gecombineerd meer toegevoegde waarde bieden voor de organisatie. Zo kan End-user BI voor eindgebruikers alleen duurzaam en succesvol worden ingevoerd als vanuit de Enterprise BI-context daar de juiste randvoorwaarden voor worden ingevuld. Andersom kan de centrale BI-voorziening enorm verrijkt worden en dichter bij de eindgebruiker komen door niet alleen standaard rapporten en dashboards aan te bieden, maar ook de mogelijkheid te bieden om eigen visualisaties en doorzichten te maken.

Ook business analytics kan profiteren van een goed end-user BI platform om verbanden inzichtelijk te maken en resultaten van voorspellende analyses op een begrijpelijke manier bij de eindgebruiker te brengen. Intelligente, data-gestuurde applicaties, die ontstaan uit business analytics trajecten, maar ook andere line-of-business systemen leiden tot steeds zwaardere eisen aan databases en het beheer daarvan.

Microsoft Business Intelligence- en dataplatform

Rubicon maakt in haar data analytics dienstverlening gebruik van het gehele Microsoft dataplatform: SQL Server, SharePoint Server, Power BI en Microsoft Azure. SQL Server en SharePoint Server zijn zeer volwassen platformen, waarmee het hele Enterprise BI spectrum kan worden ingevuld. Power BI is, mits goed geïmplementeerd, een zeer krachtig platform dat nog volop in ontwikkeling is. Op het gebied van business analytics wordt het aanbod van Microsoft steeds completer met Azure-diensten rond onder andere Hadoop en machine learning (ML). De laatste service staat nog in de kinderschoenen en moet naar onze mening nog verder ontwikkeld worden voordat het geschikt is om grootschalig toegepast te worden. Maar voor nu is Azure ML zeker al wel bruikbaar om snel experimenten te kunnen doen rond voorspellende analyses.

Architectuur

Rubicon hecht veel waarde aan een goede BI-architectuur. Een juiste architectuur draagt bij aan een functioneel en technisch schaalbare oplossing en is van groot belang voor het slagen van een BI-project. Naast het voldoen aan de huidige wensen wordt geanticipeerd op toekomstige wensen en trends op het gebied van data analytics. Door te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen wordt voorkomen dat bij het verder ontwikkelen van het BI-systeem afbreuk wordt gedaan aan eerdere investeringen. Betrouwbaarheid en herleidbaarheid van informatie worden sterk beïnvloed door gemaakte architectuurkeuzes.

Kennis en certificering

Rubicon beschikt over een ruim aanbod lead- en senior consultants in het domein Data Analytics en is een toonaangevende Microsoft partner op dit gebied. Dit blijkt onder meer uit het feit dat Rubicon de grootste toeleverancier is voor Microsoft Consulting Services. Daarnaast is Rubicon de exclusieve partner van Microsoft voor het verzorgen van CIE (Customer Immersion Experience) sessies rond BI en is Rubicon managed preview partner voor Azure ML. Alle consultants beschikken of worden getraind voor een MCSE- en MCSA-certificering voor Business Intelligence of SQL Data platform.
Terug naar het overzicht


Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden